In het geld (ITM) – in geld

In the money (ITM) of in money is de naam van een financiële optie die intrinsieke waarde heeft. Bijvoorbeeld in het geval van een calloptie, als de spotprijs van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs van de optie. Bij een putoptie moet de prijs van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs liggen.

In het geld (ITM) - in geld

In het geval van een oproep ITG-optie:

Onderliggende prijs > Uitoefenprijs + premie

oproep resultaat ITG

In het geval van de ITG-putoptie:

Onderliggende prijs

zet ITG resultaat

De andere mogelijkheden zijn dat:

  • De optie is out of the money (OTM): De optie heeft geen intrinsieke waarde.
  • De optie is at money (ATM): De uitoefenprijs is gelijk aan de onderliggende prijs.

Voorbeeld van een geldoptie

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van ITG-opties:

  1. Call optie op BBVA

Per 16-07/10 is de koers van het aandeel BBVA € 8,67. Een belegger denkt dat de titel in het laatste kwartaal van 2010 zou kunnen stijgen. De onzekerheden zijn echter zeer groot en hij besluit het risico niet te nemen om de aandelen in contanten te kopen.

Bijgevolg beslist ze om 100 contracten van een calloptie te kopen op de bank BBVA met vervaldatum 17/12/10 en een uitoefenprijs van € 10,50. Per contract betaalt u een premie van 0,70 basispunten. We gaan ervan uit dat u uw positie in opties vasthoudt tot de vervaldatum van het contract.

Net als bij futurescontracten is de nominale waarde van elk optiecontract 100 aandelen. Daarom betaalt de koper de verkoper een premiebedrag van € 7.000 (100 x 0,70 x 100) voor het recht om 10.000 BBVA-aandelen (100 contracten x nominaal van 100 effecten) te kopen tegen € 10,50, tot de vervaldatum.

Het risico van de koper van de callopties is beperkt tot € 7.000.
Het risico van de verkoper van de callopties is onbeperkt.

Om de break-even te bepalen van de operatie of het niveau waarop de koper van de optiecontracten winst maakt, moeten we de betaalde premie optellen bij de uitoefenprijs van de optie:

BE = € 10,50 + € 0,70 = € 11,20

Vanaf € 11,20 per 1 BBVA aandeel wint de koper.

  • ITG case: De BBVA prijs is hoger dan € 11,20. Laten we uitgaan van € 12,20.

De calloptie is uitoefenbaar tegen € 10,50. De koper van de call-opties oefent zijn recht uit om 10.000 aandelen te kopen tegen € 10,50 en verkoopt deze op de markt tegen € 12,20. Bij de verkoop verdient u € 17.000 ((€ 12,20 – € 10,50) x 10.000 aandelen. Echter, na € 7.000 aan premies te hebben betaald, is de nettowinst van de operatie € 10.000 (€ 17.000 – € 7.000) .

Daarentegen koopt de verkoper van de call-opties de aandelen voor € 12,20 om ze tegen € 10,50 te leveren aan de koper van de call-opties. U verliest € 17.000 bij de verkoop ((€ 10,50 – € 12,20) x 10.0000 aandelen). Hij heeft € 7.000 aan premie ontvangen. Het nettoverlies bedraagt ​​€ 10.000 (€ 17.000 – € 7.000).

2. Put-optie op de Yahoo-aandelen

Op 16-07-10 wordt Yahoo’s aandeel verhandeld tegen $ 14,90. Een belegger denkt dat hij overgewaardeerd is en daarom in de komende maanden zou moeten dalen. Het wil zich echter niet short positioneren door effecten short te verkopen, uit angst voor nieuwe maatregelen van expansief monetair beleid die een bullish deel van de aandelenindices zouden kunnen veroorzaken. U besluit daarom 100 putoptiecontracten te kopen met vervaldatum 15/10 en een uitoefenprijs van $ 13. Per contract betaalt u een premie van 0,29 basispunten.

Net als bij futures-contracten, is het gezicht van elk optiecontract 100 titels. De koper van de putopties betaalt de verkoper een premie van $ 2.900 (100 x 0,29 x 100), voor het recht om hem 10.000 Yahoo-titels (100 contracten x 100 nominaal) te verkopen tegen een prijs van $ 13, tot 15-10- 10. We gaan ervan uit dat de optiepositie wordt aangehouden totdat de optie afloopt.

Het kopersrisico van putopties is beperkt tot $ 2.900.
Het risico van de verkoper bij een koersdaling is onbeperkt.

Om de break-even te bepalen van de operatie of het niveau waarop de koper van de put winst maakt, moeten we de betaalde premie aftrekken van de uitoefenprijs:
$ 13 – $ 0,29 = $ 12,71

Wanneer het Yahoo-aandeel onder $ 12,71 zakt, maakt de koper van de putopties winst.

  • ITG-aanname: Yahoo’s prijs is lager dan $ 12,71. Stel $ 10.

De optie is uitoefenbaar.

De koper oefent zijn recht uit om aan de verkoper van de putopties 10.000 Yahoo-aandelen te verkopen en te leveren voor $ 13, die hij op de markt koopt voor $ 10. Verdien $ 30.000 met de verkoop van effecten (($ 13 – $ 10) x 10.000). Als we het bedrag van de betaalde premies verdisconteren, wordt de operatie verrekend met een winst van $ 27.100 ($ 30.000 – $ 2.900). De verkoper ontvangt 10.000 Yahoo-titels voor $ 13 die hij op de contante markt verkoopt voor $ 10. Je verliest $ 30.000 op de aandelenhandel (($ 10 – $ 13) x 10.000). Als u het bedrag aan premies dat u hebt geïnd, verdisconteerd, verliest u $ 27.100 ($ 30.000 – $ 2.900).