Groter dan

Groter dan

Groter dan

" Groter dan" is een wiskundige uitdrukking die is geschreven met de symbolen .

De uitdrukking "groter dan" wordt gebruikt in de wiskunde, met name in een wiskundige ongelijkheid. Deze wiskundige ongelijkheid kan zijn tussen getallen, onbekenden en functies van verschillende typen.

Als we bijvoorbeeld zeggen dat 5 groter is dan 3, kunnen we het als volgt uitdrukken:

5> 3

Of we kunnen het ook zo stellen.

3 <5

De delen van het symbool?

Over het algemeen hebben we drie symbolen om wiskundige uitdrukkingen te vergelijken:

• Gelijk (=)
• Groter dan
• Kleiner dan

De symbolen voor "groter dan" en "kleiner dan" zijn hetzelfde. Het enige dat, afhankelijk van waar het open deel en het gesloten deel zich bevinden, we het symbool in de ene of de andere richting moeten plaatsen.

Er is een truc om nooit te verwarren met de tekens → het open gedeelte wijst altijd naar het grootste getal.

Interpreteer "groter dan"

Het vergelijken van twee getallen is heel eenvoudig. We weten bijvoorbeeld dat 10 groter is dan 2, dat 3 groter is dan 2, of dat 21 groter is dan 20. Wanneer echter wiskundige functies in het spel komen, verandert er een beetje. Laten we een voorbeeld zien

Stel dat we willen tekenen dat y> 8 + 2x

Dus nemen we eerst de vergelijking als een gelijkheid en lossen we die punten op waar de variabelen gelijk zijn aan nul

als y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Daarom zou het punt in het Cartesiaanse vlak (-4,0) zijn

als x = 0

y = 8

Daarom zou het punt in het Cartesiaanse vlak (8,0) zijn

We kunnen dan in de grafiek zien dat het gearceerde gebied overeenkomt met de vergelijking y> 8 + 2x

Groter dan

Stel nu dat ik de volgende kwadratische vergelijking heb:

Groter dan 3

Dus we nemen eerst de vergelijking rechts en tekenen de parabool die overeenkomt als we deze gelijk aan nul stellen.

Wanneer we de vergelijking oplossen, vinden we dat de waarden van x wanneer y gelijk is aan nul – 0,3874 en 1,7208 zijn. Dat zijn dus de twee punten waar de parabool doorheen moet, zoals we in de volgende grafiek zien (de vergelijking kan worden opgelost in een online rekenmachine).

In de grafiek kruist de parabool de x-as wanneer de waarde van x -0,3874 is (we benaderen het tot -0,39) en 1,7208 (of 1,72).

Groter dan 2

Dan lossen we de waarde van y op als x gelijk is aan nul, wat -2 is (het zwarte punt op de grafiek). Ten slotte, om te bepalen wat het te beschaduwen gebied zou moeten zijn, veranderen we x en y in 0:

0> 0-0-2

0> -2

Aangezien dit waar is, moeten we het gebied verduisteren waar het punt (0,0) zich bevindt, dat wil zeggen binnen de parabool, wat overeenkomt met de ongelijkheid.

Korte geschiedenis van het liberalisme

  • Eerste Wereldoorlog
  • Russische revolutie
  • Kapitalisme