Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme

Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme

Mur

Het Single Resolution Mechanism is het Europese orgaan van de bankenunie dat verantwoordelijk is voor het herstel en de oplossing van bankproblemen op Europees of nationaal niveau. Zolang het maar is afgeleid van de levensvatbaarheid van de instellingen.

Dit orgaan is afhankelijk van de Europese Commissie en wordt onderschreven door de Europese Centrale Bank en andere supranationale instanties. De MUR werd geboren in de zomer van 2014, in het heetst van de twijfels over het Europese bankwezen.

Het stelt de criteria, systemen en acties vast die moeten worden genomen voor het herstel, de redding en de uitvoering van programma’s die Europese banken levensvatbaar maken. In tegenstelling tot het Europees Toezichtsmechanisme, dat het goede gedrag en de situatie van de banken waarborgt, wil het SRM de uitvoerende arm zijn van de passende maatregelen zodra de banken in de problemen komen.

Samenstelling en werking van de SRM

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is onderverdeeld in twee subelementen:

  • De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad : Samengesteld uit de verschillende lidstaten van de Europese Monetaire Unie naar gewicht, en gericht op het handhaven van de stabiliteit van de bankinstellingen en de continuïteit van de bankdiensten in geval van een crisis. Naast het bepalen van de vorm van liquidatie van banken bij problemen. Zolang, zonder dat dit tot kosten voor de belastingbetaler leidt. Ook om te voorkomen dat het de economie en de financiële structuur van de landen aantast.
  • Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds : dit zijn de financiële middelen van de deelnemende staten. Fondsen die kunnen worden gebruikt bij de resolutie en die entiteiten in moeilijkheden helpen.

Doelstellingen van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

De MUR is gemaakt met het idee om de openbare rekeningen van de staten te verlichten door problemen in hun banksystemen te corrigeren. Op deze manier wordt onder alle staten 1% van de deposito’s van alle Europese banken toegewezen aan een solidariteitsfonds.

Op deze manier werd ook in heel Europa een gemeenschappelijke strategie ontwikkeld over hoe te handelen bij reddingsoperaties van banken en hun liquidatie. Zo wordt een domino-effect tussen banken in de eurozone voorkomen.

Korte geschiedenis van het liberalisme

  • Koude Oorlog
  • Eerste Wereldoorlog
  • Russische revolutie