Financiële doelstelling van het bedrijf

De financiële doelstelling van het bedrijf beschrijft de doelen met betrekking tot financiën en die op hun beurt toelaten om de algemene doelstelling te bereiken.

Financiële doelstelling van het bedrijf

Op deze manier kunnen we zeggen dat de algemene doelstelling de richtlijnen aangeeft van het hele bedrijf en de financier, die door hun financiën moeten worden genomen. Dus, zoals we hieronder zullen zien, moeten deze doelen worden ingekaderd in het zogenaamde ‘financiële plan’. Dit is het belangrijkste instrument om de middelen van het bedrijf naar het gewenste resultaat te kanaliseren.

Financieel plan en financiële doelstelling van het bedrijf

Het financiële plan is gekoppeld aan het financiële doel, sterker nog, het wijst je de weg die je moet gaan. Op deze manier kunnen we zeggen dat wat het doet, op schrift wordt gesteld wat voorheen een claim was. Bovendien is het een essentieel onderdeel van het economisch financieel plan van het bedrijf, dat ook andere omvat, zoals het marketingplan.

Dit rapport vormt dan ook de ruggengraat van de financiële afdeling. Het helpt om voor alle medewerkers te weten waar ze naartoe willen met de financiën van het bedrijf. Bovendien geeft het beleggers toegang tot de financiële structuur en kunnen ze beslissingen nemen. Anderzijds verschaft het ook belangrijke informatie voor de overheidsfinanciën.

Financiële controle

Binnen deze sectie kunnen we niet anders dan financiële controle noemen. Dit is essentieel om de mogelijke afwijkingen te kennen en de juiste corrigerende maatregelen te nemen. Het zijn dus die processen en bijsturingen die de CFO in staat stellen te controleren of de planning resultaten heeft opgeleverd in overeenstemming met de doelstellingen. Hierin vinden we de budgetbewaking, gerelateerd aan de budgetten van uitgaven en inkomsten.

Enkele essentiële doelen

Vervolgens gaan we enkele van de meest relevante financiële doelstellingen bekijken:

  • De stijging van de omzet, die gewoonlijk wordt uitgedrukt als een percentage van de stijging van de omzet of omzet. Deze verkopen vormen de basis van elk bedrijf en verschaffen het bedrijf geldmiddelen om, onder andere, externe financiering aan te pakken.
  • Verhoogde winstgevendheid van aandeelhouders. Deze doelstelling hangt nauw samen met een ratio, financiële winstgevendheid. Dit geeft op zijn beurt aan beleggers de inkomsten (in procenten) aan die zij voor hun acties verkrijgen. Het verhogen ervan is daarom altijd een belangrijk doel.
  • Beheers de zogenaamde "financiële hefboomwerking" die we hier in detail hebben uitgelegd. Voeg er maar aan toe dat deze financiële doelstelling van de onderneming meestal verband houdt met het in evenwicht houden van schulden en eigen middelen. Bovenal moet overmatige schuldenlast worden vermeden, wat hoge financiële kosten en een hoog risico met zich meebrengt.