Financiële administratie

Financieel management is de discipline die zich bezighoudt met het beheer van de financiële middelen van een bedrijf, met aandacht voor de winstgevendheid en liquiditeit.

Financiële administratie

Financieel management heeft namelijk een zeer breed werkterrein binnen het bedrijf. Zo is hij verantwoordelijk voor de belangrijkste bewegingen van het bedrijf. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie, planning, aansturing en controle van de financiële middelen van het bedrijf.

Zodat het raakt, alle investeringsbeslissingen, financieringen, maar ook beslissingen over dividenduitkeringen. De rol die financieel management binnen het bedrijf gaat spelen, blijkt dan ook van fundamenteel belang. De duurzaamheid in de tijd van een bedrijfsorganisatie hangt ervan af.

Het bovengenoemde is zeer begrijpelijk, aangezien de geldbron een belangrijke bron is binnen elk bedrijf. Kortom, laten we voor ogen houden dat financiën en financiële administratie functies en doelstellingen delen. En dat de elementen van financieel beheer tot de tak van financiën behoren.

Oorsprong van financieel beheer

De oorsprong of geboorte van de financiële administratie is in wezen te vinden in de zogenaamde industriële revolutie. Met de opkomst van deze historische gebeurtenis hadden bedrijven een cruciale behoefte aan een adequaat team van mensen. Dat wil zeggen, met een bepaalde afdeling die de financiële middelen van het bedrijf beheert met specifieke criteria om de grotere winstgevendheid te garanderen.

Functies van financieel beheer

De functies van de financiële administratie zijn:

 • Beheer en neem beslissingen met betrekking tot alle investeringsactiviteiten die door de bedrijfsorganisatie moeten worden uitgevoerd.
 • Zoeken, verkrijgen, evalueren, beslissen en naleven van alle aspecten die te maken hebben met de financieringsbron van het bedrijf.
 • Beheer en neem beslissingen met betrekking tot de behandeling van door het bedrijf verkregen dividenden.
 • Uitvoeren van het beheer van de belastingdruk van de bedrijfsorganisatie.
 • Bereik de maximalisatie van de voordelen of winsten van het bedrijf volgens de risico’s.
 • Budgettering en projectering van elk aspect van de activiteiten van de organisatie.

De functies van de financiële administratie, verantwoordelijk voor de financieel administrateur, zijn dan ook zeer breed en complex binnen het bedrijf. Deze moet namelijk elke financiële beweging van alle activiteiten binnen uw organisatie onder de loep nemen.

Doelstellingen van financieel beheer

Van zijn kant worden de doelstellingen van het financieel beheer hieronder beschreven:

 • Zorg voor een adequaat onderhoud van de middelen van het bedrijf, zodat het correct kan opereren in zijn actieradius.
 • Stroomlijn voortdurend het gebruik van alle verkregen middelen.
 • Beheer de risico’s en onzekerheden waarmee het bedrijf bij elke investering wordt geconfronteerd, optimaal.
 • Streef voortdurend naar de maximalisatie van de winst van het bedrijf.
 • Zorg voor een bevredigend beheer van de door de organisatie behaalde dividenden.

Zoals te zien is, kan financieel management binnen een bedrijf net zoveel doelen nastreven als het functies heeft.