Financieel kapitaal

Financieel kapitaal is het geheel van iemands vermogen tegen marktprijzen. Het groepeert die bedragen die zijn bespaard, dat wil zeggen, die niet door de eigenaar zijn verbruikt, maar in verschillende financiële organisaties zijn geïnvesteerd. Toegevoegd aan het menselijk kapitaal, vertegenwoordigt het de totale rijkdom van een persoon.

Financieel kapitaal

Het is dan ook een algemeen begrip op het gebied van financiën, aangezien het de geldbedragen omvat waarmee verschillende financiële entiteiten over de hele wereld voortdurend werken.

We zouden het hebben over dat kapitaal dat later een inkomen, winst of rente zoekt en dus de verhoging van het kapitaal zelf.

We zouden het daarom hebben over verschillende concepten die iedereen gemeen heeft, zoals aandelen, obligaties, staatsobligaties of gewoon geld inleggen bij een bank.

Het ontstaan ​​en het belang ervan in de afgelopen tijd (vooral in de twintigste en eenentwintigste eeuw) is een van de grondslagen geweest van de werking van het kapitalistische systeem in de wereldeconomie.

Naarmate zich een speciale concentratie van kapitaal ontwikkelt rond banken en andere financiële instellingen, is er een overdracht van macht en verantwoordelijkheid naar deze gebieden voor het politieke en sociaal-economische leven van de meest ontwikkelde landen. Dit gebeurt omdat deze organisaties de geldmiddelen hebben die ze verzamelen en die gebruiken om bedrijven en gezinnen op korte en lange termijn te financieren, wat het economische en industriële leven van elk land beïnvloedt.

Een van de belangrijkste aspecten van financieel kapitaal is het concept van tijd, aangezien het bij het afdekken van toekomstige inkomsten direct gerelateerd is aan andere concepten zoals inflatie of koopkracht. Dit wordt bijvoorbeeld waargenomen wanneer we het hebben over een bepaalde belegging, die een startdatum voor de storting heeft en een vervaldatum waarop de resulterende inkomsten of dividenden kunnen worden verkregen.