Eurosysteem

Het Eurosysteem is een organisatie gevormd door de Europese Centrale Bank (ECB) en door de nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie die de euro als hun gemeenschappelijke munteenheid hebben aangenomen.

Eurosysteem

In feite fungeert het Eurosysteem als een "virtuele" entiteit aangezien het geen rechtspersoonlijkheid heeft en zijn bestuursorganen die van de Europese Centrale Bank zijn.

In principe is het het ESCB dat ernaar streeft de monetaire autoriteit van de EU te worden. Als het echter om een ​​gemeenschappelijk monetair beleid gaat, kan dit alleen gevolgen hebben voor de landen die zijn toegetreden tot de euro. Om deze reden is de overgangsperiode van het Eurosysteem in het leven geroepen totdat alle EU-landen besluiten hun nationale valuta om te wisselen voor de euro.

De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de EU en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De nationale centrale banken hebben ook hun eigen rechtspersoonlijkheid en vervullen naast de doelstellingen van het Eurosysteem ook onafhankelijke functies.

Het verschil tussen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en het Eurosysteem moet worden verduidelijkt. In beide is de Europese Centrale Bank opgenomen, maar aan de ene kant omvat het ESCB zowel nationale centrale banken die de euro als gemeenschappelijke munteenheid hebben aangenomen, en banken die dat niet hebben gedaan. Terwijl het Eurosysteem alleen de centrale banken omvat van de lidstaten die de euro als hun gemeenschappelijke munteenheid hebben aangenomen. In die zin zou het Eurosysteem een ​​subgroep zijn van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Functies van het Eurosysteem

In het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) worden de doelstellingen van het ESCB besproken. De belangrijkste functie is het handhaven van de prijsstabiliteit in de eurozone. Dat wil zeggen, de inflatie onder controle houden en zo de waarde van de euro beschermen. Daarnaast worden functies ingesteld ter ondersteuning van het algemene beleid van de Unie.

In de praktijk is het het Eurosysteem dat al deze functies vervult. De TEU verwijst naar het ESCB omdat aanvankelijk werd verwacht dat alle landen de euro zouden opnemen. Deze situatie heeft zich echter nog niet voorgedaan en de functies die momenteel door het Eurosysteem worden vervuld, zijn als volgt:

 • Definitie en uitvoering van het gemeenschappelijke monetaire beleid.
 • Het uitvoeren van valutatransacties in overeenstemming met het vastgestelde valutabeleid.
 • Beheer van de officiële reserves in vreemde valuta van de landen van de eurozone.
 • Uitgifte van bankbiljetten uit de eurozone.
 • Bijdrage aan het goed functioneren van het betalingsverkeer.

In feite heeft de Europese Centrale Bank tot taak de vervulling van al deze functies te garanderen die aanvankelijk aan het ESCB waren toevertrouwd. Er zijn inspanningen geleverd om activiteiten uit te besteden om synergieën tot stand te brengen en dubbel werk te voorkomen. Verder bevordert een goede coördinatie tussen de nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank de verwezenlijking van de doelstellingen.

Samenstelling van het Eurosysteem

De samenstelling van het Eurosysteem is als volgt:

 • Europese centrale bank.
 • 19 nationale banken die de euro als eenheidsmunt van de volgende landen hebben ingevoerd:
  • Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Slowakije, Slovenië, Spanje (Bank of Spain), Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland en Portugal.

Structuur van het Eurosysteem

Het Eurosysteem heeft geen eigen bestuursorganen, maar wordt beheerd door de bestuursorganen van de Europese Centrale Bank:

 • regeringsraad
 • uitvoerend comité
 • Algemeen advies