Eurostat

Eurostat is het statistische systeem van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het opstellen van metingen van een groot aantal economische variabelen van de verschillende statistische bureaus van de lidstaten. Op deze manier worden ze geïntegreerd in één gemeenschappelijke database.

Eurostat

Eurostat, de meest voorkomende naam voor het Europees Bureau voor de Statistiek, is een orgaan van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor het centraliseren en beheren van statistische gegevens voor de Europese Unie. Haar evolutie is sinds haar ontstaan ​​in de vorige eeuw hand in hand gegaan met die van de huidige Unie.

Deze in Luxemburg gevestigde instelling is op haar beurt nuttig om cohesie en coherentie te bieden aan de statistische methodologie die door de lidstaten van de Unie wordt gebruikt. Zo heeft Eurostat zich de afgelopen decennia gevestigd als een essentieel communautair instrument als het gaat om het verstrekken van Europese statistieken van verschillende categorieën.

Welke soorten gegevens biedt Eurostat?

De door Eurostat verzamelde gegevens beantwoorden aan de behoefte van de Europese autoriteiten aan elementen van numerieke vergelijkingen tussen de verschillende regio’s. De belangrijkste meetonderwerpen zijn:

 • Algemene en regionale statistieken .
 • Economie en financiën .
 • Bevolking en sociale omstandigheden .
 • Industrie, handel en diensten .
 • Landbouw en visserij .
 • Buitenlandse handel
 • Vervoer
 • Milieu en energie .

Hoe de Eurostat werkt

De basiswerking van Eurostat wordt gekenmerkt door de integratie van de verschillende statistische instellingen of bureaus van de leden van de Gemeenschap. Dit conglomeraat vormt de basis van het European Statistical System (SEE), dat consistentie garandeert in de gemeenschappelijke methodologie van de verkregen gegevens.

Het managementorganisatieschema van Eurostat is gebaseerd op een lijst van zeven adressen, afhankelijk van de activiteit of de omvang van het werk.

Eurostat organigram De belangrijkste onderwerpen waarover in dit orgaan statistisch licht wordt geworpen, zijn het gedrag van prijsindexcijfers, economische groeiratio’s, de evolutie van het werkloosheidscijfer in de verschillende landen van de Europese Unie en vele andere.

De verzamelde databanken zijn gratis, openbaar en op verschillende manieren vrij toegankelijk. Bijvoorbeeld via regelmatig geschreven publicaties in de vorm van plannen, jaarverslagen of andere elektronische bronnen.

De belangrijkste functies van Eurostat

Deze instelling is verantwoordelijk voor het verzamelen en structureren van zeer uiteenlopende soorten gegevens in de verschillende metingen die in de lidstaten worden uitgevoerd. Op deze manier baseren zowel deze territoria als de gemeenschapsorganen hun verschillende economische beleid op deze informatie. Zo zorgt het voor:

 • Vaststelling van een gemeenschappelijk statistisch kader voor alle leden van de Europese Unie: Eurostat is verantwoordelijk voor het verstrekken van een statistisch kader voor alle leden. Daarnaast doet het dit ook voor de belangrijkste instellingen op communautair niveau, met name de Europese Commissie.
 • Deze databases op een openbare en transparante manier aanbieden : Een van de missies van Eurostat is het aanbieden van een openbare en betrouwbare database. Niet alleen voor instellingen, maar voor elk type gebruiker.
 • Database voor de Europese Centrale Bank (ECB): Om correcte monetaire-beleidsbeslissingen te nemen, hebt u gegevens nodig. De ECB baseert zich op Eurostat-gegevens om te achterhalen waar zij het monetaire beleid moet sturen. Met andere woorden, of het een expansief monetair beleid of een restrictief monetair beleid zou moeten voeren.
 • Vergelijk regio’s of landen: Afgeleid van de eerste functie, is die om verschillende economieën te vergelijken. Met andere woorden, door een gemeenschappelijk statistisch kader te bieden, kunnen de economische indicatoren van verschillende landen veel betrouwbaarder worden vergeleken.