Eurokrediet

Eurokrediet verwijst naar internationale operaties waarbij een financiële entiteit of instelling een lening verstrekt aan een persoon, bedrijf, instelling of overheid en in een andere valuta dan die in dat gebied aan de gang is.

Eurokrediet

Dit type krediet of banklening wordt meestal verstrekt via eurovaluta’s, dat wil zeggen dat de deposito’s gewaardeerd in valuta of vreemde valuta de leningen vormen die bij dit soort banktransacties moeten worden verstrekt.

Net als bij het Eurocurrency-concept, wordt het gebruik van het voorvoegsel «euro» verklaard door de oorsprong en uitbreiding in de eurozone van dit type krediet. De definitie is echter in de loop van de tijd gehandhaafd en bestrijkt elk gebied en elke valuta ter wereld.

Aan de andere kant is de meest voorkomende zaak in het economische leven dat Eurokredieten worden verleend met vooraf vastgestelde looptijden en gelegen op middellange en lange termijn. Een ander belangrijk detail van dit type operatie is dat het gepaard gaat met de bijbehorende variabele rentevoet die de terugbetaling van de lening beïnvloedt. Deze koers wordt normaliter vastgesteld met aandacht voor het rendement van de verschillende valuta’s op de markt en hun evolutie, evenals de deposito’s die erin worden gewaardeerd.

Het is belangrijk op te merken dat voor Eurocredits de eis geldt dat de begunstigde ervan een agent moet zijn die niet tot de interbancaire markt behoort. Een basisvoorbeeld van Eurocredit is bijvoorbeeld een lening verstrekt door een Franse bank, bijvoorbeeld gewaardeerd in dollars.

Bij een vakbond aangesloten Eurocredit

Het komt vrij vaak voor dat het eurokrediet wordt verleend door een vereniging of groep banken, waarbij dit fenomeen de benaming wordt voor universi- tair eurokrediet.

Dit type krediet ontstaat normaal gesproken als gevolg van het streven om risico’s te verminderen of in ieder geval te verdelen onder de deelnemende entiteiten, vooral als we het hebben over grote bedragen die moeten worden uitgeleend.