Eurogroep

De Eurogroep is de bijeenkomst van de ministers van Economie en Financiën van de Europese Unie. Het heeft tot doel het economisch beleid van de lidstaten te coördineren en alle kwesties met betrekking tot de euro te analyseren.

Eurogroep

De Eurogroepvergaderingen worden ook bijgewoond door de commissaris voor Economische Zaken en de president van de Europese Centrale Bank. In dit forum wordt toezicht gehouden op het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie, zonder te vergeten alles wat met de euro en het begrotingsbeleid te maken heeft.

Functies van de Eurogroep

Als economisch orgaan van de Europese Unie zal de Eurogroep de volgende bevoegdheden hebben:

  • Evalueer de economische situatie in de eurozone en analyseer de toekomst van de Europese economie.
  • Toezicht houden op het begrotingsbeleid van de lidstaten van de Europese Unie.
  • Bestudeer de mogelijke uitbreiding van de eurozone, dat wil zeggen, beoordeel de uitbreiding van het aantal landen dat de euro als hun officiële munteenheid gebruikt.
  • Bepaal en bespreek de voorwaarden voor de landen van de eurozone die financiële hulp nodig hebben.
  • Werk aan de stabiliteit van de euro.
  • Studie van de macro-economische situatie van de landen die deel uitmaken van de eurozone.
  • Analyse en debat over de door de staten van de Europese Unie uit te voeren economische hervormingen.

Hoe de Eurogroep werkt

De Eurogroep moet ten minste eenmaal per maand bijeenkomen om de economische en monetaire zaken van de Europese Unie te bespreken. Deze bijeenkomsten hebben een informeel karakter en de onderwerpen die in de bijeenkomsten worden besproken, zijn vertrouwelijk.

Aanwezig zijn onder meer de ministers van Economie en Financiën van de lidstaten van de Europese Unie, de voorzitter van de Eurogroep, de commissaris voor Economische Zaken en de president van de Europese Centrale Bank. Anderzijds kan het Internationaal Monetair Fonds ook tussenkomen in deze vergadering wanneer economische aangelegenheden worden besproken waarbij het betrokken is.

Na afloop van de bijeenkomst brengt de voorzitter van de Eurogroep via een persconferentie verslag uit van de uitslag, al bestaat er ook de mogelijkheid om een ​​schriftelijke verklaring af te leggen.