Euroclear

Euroclear is een wereldwijde clearing- en afwikkelingskamer, dat wil zeggen een volledig elektronisch betalings- en leveringssysteem voor effecten, waarmee effecten en geld in realtime van de ene kant van de planeet naar de andere kunnen worden uitgewisseld.

Euroclear

Verder is Euroclear een bedrijf dat financiële diensten aanbiedt. Het heeft een complexe structuur waarin er ook een bank is, Euroclear Bank.

Oorsprong van Euroclear

Euroclear werd in 1968 opgericht door een Belgisch kantoor van de bank JP Morgan met als doel de werking van de euro-obligatiemarkt, die op dat moment te lijden had van administratieve problemen als gevolg van grensoverschrijdende investeringen, te verbeteren. Het grootste deel van het kapitaal is echter in handen van haar klanten.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, maar het bedient ook nationale klanten bij lokale transacties in andere Europese plaatsen. Zo neemt het deel aan operaties in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Finland, Zweden en Nederland. De kamers van deze landen fungeren als armen van Euroclear om deze lokale operaties te ondersteunen.

Euroclear-functies

Euroclear vervult drie hoofdfuncties:

  • Clearinghouse: Dit betekent dat de partijen die effecten verhandelen geen wederzijdse verplichtingen hebben. Een voor betaling van de titels en de andere voor levering. In plaats daarvan handhaven ze die verplichtingen voor het verrekenkantoor. Zo is Euroclear de kopende partij voor de persoon of het bedrijf dat verkoopt en vice versa. Euroclear elimineert daarmee het tegenpartijrisico en waarborgt de anonimiteit van de partijen in het onderhandelingsproces. De operaties die via deze kamer worden uitgevoerd, bedragen in totaal 897 biljoen euro per jaar.
  • Bewaarder van bedrijfseffecten: bewaart of bewaart financiële activa zoals bedrijfsaandelen of obligaties. In dit geval is Euroclear een internationale effectenbewaarinstelling, wat betekent dat het klanten heeft van over de hele wereld.
  • Wijzigingen in eigendomstitel vastleggen : Dit betekent dat u de eigendomsoverdracht van de titel moet bijhouden. Naast het leveren van de activa aan de kopende partij en het geld aan de verkopende partij.