Eurobarometer

De Eurobarometer is een enquête die door de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten de belangrijkste zorgen en verwachtingen van de bevolking van de Gemeenschap met betrekking tot een grote verscheidenheid aan onderwerpen laten zien.

Eurobarometer

Door de oprichting van de Eurobarometer is het mogelijk om in detail te weten wat de actieprioriteiten van de communautaire instellingen zijn, rekening houdend met de gegevens die zijn verstrekt door de representatieve burgers die in de enquête zijn geraadpleegd.

Vóór de oprichting hebben de verschillende Europese instellingen verschillende metingen en overleg met de bevolking uitgevoerd. Sinds 2007 is dit instrument echter regelmatig ontwikkeld, waarbij de voorbereiding en uitvoering ervan een taak van het Europees Parlement is. Als alternatief valt de financiering ervan bij de Europese Commissie.

De belangrijkste basis van zijn bestaan ​​is het meten van de mate waarin de Europeanen willen dat de communautaire bevoegdheden optreden in de dagelijkse economische en wetgevende activiteiten. Deze onderzoeken vinden doorgaans twee keer per jaar plaats en de conclusies ervan worden door het parlement bestudeerd en besproken met het oog op het uitstippelen van toekomstige strategieën.

Het is ook gebruikelijk dat aanvullende en meer specifieke onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van een instelling van de Unie. Uiteraard voor het geval de noodzaak zich voordoet om bepaalde gegevens van de bevolking te verkrijgen. De meest voorkomende is dat ze via de telefoon worden ontwikkeld.

Belangrijkste nut van de Eurobarometer

Op deze manier heeft het Europees Parlement de mogelijkheid om zijn actiemaatregelen te definiëren op basis van de resultaten van de Eurobarometer en dus op basis van de mening van de Europese inwoners.

De belangrijkste kwesties die in de barometer worden verzameld, spelen niet alleen in op politieke of economische nuances. De Eurobarometer richt zich ook op de mening van de Europese burger op andere punten. Voorbeelden hiervan zijn het milieu of de demografische opmars van de bevolking met beïnvloedende factoren zoals immigratie.

Een ander belangrijk voordeel van deze meting is om de bestaande mening te geven over het werk van het Europees Parlement zelf, de invloed ervan op het gemeenschapsleven en het loutere feit dat elk lid van de gemeenschap lid is van de Unie.

Enquêtes uitgevoerd in het kader van de Eurobarometer

Er worden periodiek verschillende raadplegingen gelanceerd vanuit het Europees Parlement:

  • Thematische onderzoeken: Gericht op de hierboven beschreven thema’s en van zeer uiteenlopende aard. Algemeen overleg kan plaatsvinden in alle lidstaten of gericht zijn op bepaalde leeftijds-, geslachts- of sociale klassen.
  • Parameter: Het wordt jaarlijks uitgevoerd in alle lidstaten en richt zich op het kennen van hun indrukken van het werk van het parlement zelf. Op dezelfde manier probeert het de mate van affiniteit en het gevoel van verbondenheid te meten tussen de Europese burger en de verschillende gemeenschappen instellingen.
  • Flash Eurobarometer: Dit zijn telefoontjes naar burgers over een meer specifieke kwestie. Op zo’n manier dat het mogelijk is om op kortere termijn conclusies te trekken over een bepaald onderwerp.