Euratom

Euratom is een Europese overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van onderzoeksprogramma’s op het gebied van kernenergie.

Euratom

Euratom richt zich met name op kernenergie en stelt de verschillende strategieën voor energie-exploitatie en onderzoek naar energiebronnen van deze aard aan de orde.

Deze Europese organisatie richt zich op de beheersing en juridische ondersteuning van energieacties in Europa. Vanaf het begin is het echter speciaal gericht op het gebied van niet-hernieuwbare energieën.

In termen van continentale relevantie was Euratom een ​​van de meest opmerkelijke ontwikkelingen sinds de Verdragen van Rome.

In die zin zou de oprichting van de CECA als een duidelijk antecedent kunnen worden aangemerkt.

Oorsprong, geschiedenis en relevantie van Euratom

Hoewel het niet rechtstreeks afhankelijk is van de Europese Unie, heeft het dezelfde leden en wordt het bestuurd door dezelfde instellingen als de EU.

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, opgericht door de afkondiging van een verdrag in 1957, heeft bijgedragen tot de bevordering van de betrekkingen tussen verschillende Europese gebieden.

Samen met de oprichting van andere soortgelijke en hedendaagse plurinationale organisaties vertegenwoordigde de geboorte van Euratom de samenhang van nucleaire strategieën in de landen van het Oude Continent.

Samen met de geleidelijke consolidering van de Europese Unie verstikte het institutioneel de sociaal-politieke instabiliteit die bestond in het midden van de Koude Oorlog.

institutionele verantwoordelijkheid van Euratom

De belangrijkste kenmerken van deze organisatie gaan door de volgende punten te benadrukken:

  • Communautair nucleair beheer : samen met de Europese Commissie en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek houdt het zich bezig met dergelijke ontwikkeling en energiemonitoring.
  • Specifieke programmering en Europese samenhang : In navolging van het vorige punt is deze instelling verantwoordelijk voor het toezicht op de controle van het nucleaire productieafval en voor de noodzakelijke veiligheidsfactoren in deze sector.
  • Structuur en specifiek wettelijk kader : Elke actie van Euratom wordt juridisch ondersteund door de juridische sfeer van de Gemeenschap.

Dit alles heeft vanaf het begin geleid tot de oprichting en verbetering van een gemeenschappelijke markt, met een zeer uitgesproken specialisatie in kernenergie.

Dit leidde tot de noodzaak om de handel in nucleaire componenten tussen lidstaten te ontwikkelen. De volgende stap zou gemeenschappelijk onderzoek zijn voor de ontwikkeling van genoemde energie-industrie.

Euratom-werkwijzen

Na zijn oprichting en tot op de dag van vandaag heeft Euratom zich gevestigd als de hoofdverantwoordelijke voor energiecompetenties in Europa.

Om deze reden was de bevordering van de nucleaire industrie als gevolg van het einde van de Tweede Wereldoorlog en in het proces van economische groei een van de fundamenten die vanaf het begin werden gelegd.

De generieke activiteit van Euratom verloopt dus via twee hoofdroutes:

  • Documentair werk en onderzoeksdiscipline : op gebieden zoals kernenergie (het verkrijgen van energie zowel door splijting als fusie) en productieve verantwoordelijkheid voor veroorzaakte radioactiviteit.
  • Convergente institutionele actie : Deze instelling werkt samen met andere overheidsinstanties op Europees niveau in gezamenlijke interventiemodellen. Dit via gemeenschappelijke strategieën met de Europese Unie.