Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was een oorlog tussen de grote mogendheden van die tijd, die zich vooral in Europa ontwikkelde.

Eerste Wereldoorlog

Al in de 19e eeuw ontstonden de eerste politieke spanningen tussen de grote Europese mogendheden. Economische ontwikkeling en protectionisme zorgden ervoor dat Europese staten probeerden uit te breiden naar nieuwe gebieden. De kolonies in Azië en Afrika werden een belangrijke bron van grondstoffen, evenals de uitbreiding naar nieuwe markten voor Europese landen.

Blokken en landen die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog

Twee grote blokken waren de blokken die tegenover elkaar stonden in de Grote Oorlog:

 • Triple Entente: Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, bekend als de geallieerden, vochten aan één kant. Samen met hen nam Rusland deel als bondgenoot, maar trok zich in 1917 terug.
 • Triple Alliantie: Aan de andere kant bevonden zich de zogenaamde centrale rijken van Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, ook wel ‘Central Axis’ genoemd. Dit blok werd later vergezeld door Turkije en Bulgarije.

Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

Groot-Brittannië had een spectaculair niveau van industrialisatie bereikt en werd de grote economische macht. Van zijn kant, Frankrijk, dat ook een aanzienlijke mate van industrialisatie kende. Na het oplossen van hun koloniale rivaliteit, wedden beide machten op begrip.

De oorsprong van de Eerste Wereldoorlog gaat terug tot 1870. Duitsland, met zijn eenwording, had zich ontpopt als een economische kolos en een militaire rivaal om bang voor te zijn. Met keizer Wilhelm II probeerde Duitsland niet langer alleen Frankrijk te isoleren, maar probeerde het ook Groot-Brittannië uit te dagen voor de hegemonie.

Een van de redenen die tot dit conflict hebben geleid, moet worden vermeld dat er een wapenwedloop begon. Duitsland stelde de dienstplicht in, terwijl Groot-Brittannië koos voor een kleiner, maar sterk geprofessionaliseerd leger. Op zijn beurt werd de techniek in dienst gesteld van de oorlog, waardoor nieuwe en dodelijke wapens werden gecreëerd, zoals onderzeeërs, machinegeweren en krachtige slagschepen. In die zin zagen de grote industriële bedrijven hoe de herbewapening hun orders deed toenemen.

Naarmate legers toenamen en landen allianties smeedden om te voorkomen dat ze geïsoleerd raakten, was er een grote verheffing van het nationalisme. We mogen niet vergeten dat de Balkan een grote bron van spanning was geworden, omdat ze een kruitvat waren dat de lont van een conflict op planetair niveau kon aansteken. En het is dat er sterke twijfels bestonden tussen Oostenrijk-Hongarije en Rusland voor de controle over de Balkan. Zo hadden de Russen de Balkan nodig om een ​​uitgang naar de Middellandse Zee te hebben.

Allianties tussen landen Eerste Wereldoorlog

De annexatie van Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk-Hongarije zou olie op het vuur gooien in een toch al complex geografisch gebied. Dit was nogal een provocatie voor Servië en Rusland, die op zoek waren naar een grotere Slavische aanwezigheid op de Balkan. Deze annexatie door Oostenrijk-Hongarije was mogelijk dankzij de steun van zijn Duitse bondgenoten.

Economische oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

In 1873 was er een crisis die een einde zou maken aan de Britse economische suprematie en het vrijhandelsstadium geassocieerd met de Eerste Industriële Revolutie. Vanaf dit moment tot het begin van de 20e eeuw vond de Tweede Industriële Revolutie plaats, wat een economische vooruitgang was voor veel van de landen die deelnamen aan het conflict.

Duitsland slaagde erin Groot-Brittannië in te halen in een aantal strategische sectoren zoals staal en chemie. De Tweede Industriële Revolutie werd gekenmerkt door industriële en financiële concentratie en de opening van een fase van economisch protectionisme. Bijgevolg leidden de protectionistische maatregelen tot talrijke conflicten en meningsverschillen tussen de Europese mogendheden, waardoor de spanning tussen hen toenam.

Aan de andere kant, toen Duitsland erin slaagde zich te positioneren als een leidend land in de bovengenoemde sectoren, besloot het uit te breiden naar internationale markten. De vloot van deze natie was in het nadeel van die van Groot-Brittannië, reden waarom ze een politiek van marineconstructies voerden om het Britse monopolie op de zeeën uit evenwicht te brengen. Deze door Duitsland uitgevoerde maatregelen dwongen Londen om een ​​bondgenootschap te sluiten met Frankrijk om op 8 april 1904 de Entente Cordiale te vormen. Het is een niet-aanvalsverdrag en regulering van de koloniale expansie tussen beide landen.

Wanneer was de Eerste Wereldoorlog?

Een incident met fatale gevolgen voor het lot van de wereld zou de vraag beantwoorden waarom de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. De oorsprong van de Eerste Wereldoorlog gaat terug tot 28 juni 1914. Datum waarop aartshertog Francisco Fernando van Oostenrijk werd vermoord in de stad Sarajevo, wat de aanleiding was voor de Eerste Wereldoorlog. Sinds een maand later, op 28 juli 1914, verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië. In de twee weken daarna brak er een golf van oorlogsverklaringen uit tussen Europese landen.

Telegram Oorlogsverklaring Oostenrijk over Servië Wereldoorlog I

De dader van de moord was een pro-Servische Bosniër genaamd Gavrilo Princip, een lid van de Young Bosnië-organisatie. Deze organisatie was voorstander van een Groot-Servië en verdedigde tegelijkertijd een Bosnië vrij van het juk van Oostenrijk-Hongarije. Op deze manier evolueerde de groeiende spanning tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië onverbiddelijk in de richting van oorlog.

De diplomatieke fase was begonnen en Duitsland betuigde opnieuw zijn krachtige steun aan Oostenrijk-Hongarije. De Russen van hun kant kozen de kant van Servië. De Serviërs accepteerden niet het hele ultimatum van Oostenrijk-Hongarije. De mobilisaties van de legers begonnen en de opeenvolgende oorlogsverklaringen tussen landen. De Eerste Wereldoorlog was uitgebroken.

Stadia van de Eerste Wereldoorlog

Hier is een samenvatting van de Eerste Wereldoorlog en zijn verschillende fasen:

Eerste bewegingsoorlog

Iedereen verwachtte dat de Eerste Wereldoorlog een intens maar snel conflict zou worden. Wat echter weken of maanden zou duren, duurde uiteindelijk vier lange jaren.

De eerste oorlogsscènes waren de gebieden van Noord-Frankrijk, terwijl aan het oostfront Duitsers en Oostenrijks-Hongaren vochten tegen de Russen. Ook de daaropvolgende toetreding van Italië tot de oorlog samen met de geallieerden leidde tot de opening van een front in Noord-Italië.

In de koloniën zou het Midden-Oosten het toneel zijn van gevechten tussen het Britse en het Ottomaanse rijk. Opgemerkt moet worden dat aan dat front de Britse officier die bekend staat als Lawrence of Arabia zich uiteindelijk zou onderscheiden in zijn strijd tegen de Turkse strijdkrachten, en de Arabieren zou leiden in een oorlog om zichzelf te bevrijden van het Ottomaanse juk.

De beginfase van het conflict werd gekenmerkt door een oorlog van snelle offensieven. Ondanks de belangrijke Duitse opmars, die erin slaagde de Belgische, Franse en Britse troepen weg te vagen, slaagden ze erin de Duitse lawine in 1914 in bedwang te houden. Speciale vermelding verdient de Slag aan de Marne, waar de Fransen de Duitse opmars stopten en Parijs wisten te redden .

Duitsland zou belangrijke militaire successen boeken aan het oostfront en zichzelf uitroepen tot winnaar tegen het Russische leger in de Slag bij Tannenberg. De bewegingsoorlog had Duitsland echter niet geholpen om een ​​snelle overwinning te behalen. In feite was het Duitse rijk verzand in totale gevechten aan het oostfront en het westfront.

loopgravenoorlog

Toen de fronten zich stabiliseerden, werd Europa doorkruist door eindeloze loopgraven en prikkeldraad. De grote mogendheden waren verwikkeld in een uitputtingsslag. In feite werden kolossale veldslagen als Verdun (1916) en de Somme (1916) een bloedig voorbeeld van wat de Eerste Wereldoorlog betekende. Honderdduizenden mannen kwamen om te midden van het prikkeldraad, niet in staat om significante terreinwinst te behalen.

Er werd ook hevig gevochten aan het Turkse front, waar Franse, Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse troepen een pijnlijke nederlaag leden door toedoen van de Ottomanen bij Gallipoli in de Dardanellen.

Terwijl dit alles gebeurde, produceerde de industrie nieuwe en steeds dodelijkere wapens om oorlog mee te voeren. Zo werden oorlogszuchtige innovaties zoals gevechtsluchtvaart, tanks en onderzeeërs geïntroduceerd. Zelfs chemische wapens in de vorm van giftig gas werden voor het eerst gebruikt.

Tweede Oorlog van Bewegingen

1917 was een beslissend jaar in de ontwikkeling van de Eerste Wereldoorlog. Het vertrek van Rusland als gevolg van de Russische Revolutie was een zware slag voor de geallieerden. De toetreding van de Verenigde Staten tot de Grote Oorlog betekende echter een zuurstofballon voor landen als Frankrijk en Groot-Brittannië, die door hun oorlogsinspanningen op de rand van uitputting waren gekomen.

In zijn zoektocht naar een beslissend offensief dat Duitsland de uiteindelijke overwinning zou opleveren, gaf maarschalk Ludendorff, de grote Duitse krijgsheer, in het voorjaar van 1918 opdracht tot massale aanvallen op het westfront. Ondanks het offensief zette de natie de touwtjes in handen. hun laatste middelen uitgeput en de geallieerden gingen in de aanval in wat het Honderddagenoffensief werd genoemd, waarmee de uiteindelijke nederlaag van Duitsland werd bezegeld. Uiteindelijk, op 11 november 1918, verzocht het Duitse Rijk om een ​​wapenstilstand in de buurt van Compiègne.

Ook in het Midden-Oosten behaalden Britse en Commonwealth-troepen, ondersteund door de Arabieren, een opeenvolging van belangrijke overwinningen die leidden tot de ineenstorting van het Ottomaanse rijk.

Veldslagen van de Eerste Wereldoorlog

In de loop van de Eerste Wereldoorlog werden talrijke veldslagen uitgevochten, waaronder de volgende:

 • Lemberg – 23 augustus 1914
 • Marne – 24 augustus 1914
 • Tannenberg – 26 augustus 1914
 • Mazurische Meren – 7 september 1914
 • Ieper – 19 oktober 1914
 • Gallipoli – 19 februari 1915
 • Isonzo – 23 juni 1915
 • Verdun – 21 februari 1916
 • Jutland – 31 mei 1916
 • Somme – 1 juli 1916
 • Passendale – 31 juli 1917
 • Kamerijk – 20 november 1917

Vredesverdragen en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

Vier jaar na het begin van de Grote Oorlog had de Eerste Wereldoorlog alleen al onder de strijders tussen de 9 en 10 miljoen doden geëist, om nog maar te zwijgen van het feit dat er ook miljoenen burgers waren omgekomen. Grote stukken land waren verwoest in Frankrijk, België en Noordoost-Italië.

Het Duitse volk was de oorlog beu, wat keizer Wilhelm II de troonsafstand kostte. Demoralisatie en ontbering zowel aan de voorkant als aan de achterkant hadden hun tol geëist van de Duitsers, waardoor ze op de rand van sociale onrust stonden. In die zin waren de Spartacisten van plan een revolutie in Sovjetstijl uit te voeren. In januari 1919 sloeg de Duitse regering, in handen van de sociaaldemocraten, de communistische revoluties neer met de steun van een ongeregelde macht die bekend staat als de Freikorps.

Wat het ontwerp van de vredesakkoorden betreft, wachtte ons een zeer complexe taak. De zegevierende landen van de Eerste Wereldoorlog probeerden harde voorwaarden op te leggen, zodanig dat de verslagen landen werden uitgesloten van deelname aan de vredesakkoorden. We staan ​​voor het Verdrag van Versailles.

Op deze manier werd Duitsland gedwongen de kosten van oorlogsherstel te dragen. Die erop stond Duitsland te verzwakken was de Franse premier Georges Clemenceau, die zelfs zei: "Duitsland zal betalen".

Andere sancties die Duitsland zou moeten ondergaan, zouden een meer dan aanzienlijke vermindering van de omvang van zijn leger zijn, evenals het verlies van Lotharingen, de Elzas en zijn hele koloniale rijk.

Van zijn kant stelde de Amerikaanse president Wilson de oprichting voor van de Volkenbond, een voorloper van de VN die zou moeten dienen als een forum voor dialoog om toekomstige oorlogen te voorkomen.

De vredesverdragen betekenden ook het einde van het Oostenrijks-Hongaarse rijk (Verdrag van Saint Germain), dat het opsplitste in verschillende staten: Oostenrijk, Hongarije en aanleiding gaf tot de oprichting van Joegoslavië. Wat het Ottomaanse Rijk betreft, verdeelden Frankrijk en Groot-Brittannië een belangrijk deel van hun grondgebied in het Midden-Oosten.

Economische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

De mobilisatie van miljoenen mannen om in de loopgraven te vechten had enorme economische gevolgen. Er werd zelfs geschat dat er minstens drie arbeiders nodig waren om elke soldaat uit te rusten met de nodige wapens, voorraden en uitrusting.

In tegenstelling tot andere oorlogen, waarin legers werden bevoorraad met alles wat ze op hun pad vonden, stond de spoorweg in de Eerste Wereldoorlog toe dat alle noodzakelijke voorzieningen naar het front werden gebracht.

De bevoorradingsproblemen werden voelbaar in alle landen die deelnamen aan de wedstrijd. Grondstoffen waren schaars, rantsoenering en andere controles werden opgelegd, en niet te vergeten dat er grote inspanningen werden geleverd om de arbeiders die ten strijde waren getrokken te vervangen. Vandaar dat veel vrouwen uiteindelijk banen vervulden die mannen in fabrieken hadden verlaten.

Industrie was de sleutel in de oorlogsinspanning en Frankrijk had zijn meest geïndustrialiseerde gebieden verloren, die onder Duitse heerschappij waren gevallen. Groot-Brittannië was van zijn kant sterk afhankelijk van de Amerikaanse export. Bovendien hielpen de Verenigde Staten de kosten van de oorlog te financieren met hun leningen. Opgemerkt moet worden dat de situatie in Duitsland bijzonder complex was, omdat er een blokkade was.

De prijzen van de eerste levensbehoeften stegen flink en het verbruik werd beperkt door de bonkaarten. In feite bleken de voedseltekorten vreselijk schadelijk voor het moreel in de achterhoede.

Als de vooroorlogse jaren werden gekenmerkt door liberaal kapitalisme, in de Eerste Wereldoorlog, kwamen de staten de controle over de economie overnemen. Op deze manier hebben de staten prijzen vastgesteld, regelgevende maatregelen op de markten genomen en de productie gecontroleerd.

Dankzij het uitbreken van het conflict zou de economie van de neutrale landen een vlucht nemen door de toename van hun export. En dat is het, de kanshebbers wisten zichzelf te bevoorraden dankzij de export van de neutrale staten. Een voorbeeld is het geval van Spanje, waar de zware en textielindustrie opviel, evenals de koopvaardij.