Economische situatie

Economische situatie is de gezamenlijke economische situatie die een bepaalde economie op een bepaald moment laat zien. Met andere woorden, de huidige situatie waarin een economie zich bevindt, evenals de toekomstperspectieven.

Economische situatie

De economische situatie, in deze zin, is de economische situatie die een bepaalde economie op een bepaald moment als geheel laat zien.

Dus de huidige situatie waarin deze economie zich bevindt, laat zien wat gewoonlijk de economische vooruitzichten worden genoemd. De conjunctuur weerspiegelt met andere woorden de huidige staat van een economie. Een staat die kan worden gewijzigd door de acties van de verschillende sociaal-economische actoren, waardoor nieuwe conjunctuurscenario’s ontstaan.

Zo wordt de situatie gegeven voor de sociaaleconomische agenten, evenals de evolutie van de economische variabelen waaruit de economie bestaat. Variabelen zoals vraag, aanbod, rente en andere relevante variabelen.

Verschil tussen economische situatie en structuur

Economische situatie en structuur zijn twee concepten die naar vergelijkbare dingen verwijzen, maar die het tegenovergestelde van elkaar vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, economische situatie en structuur zijn de twee soorten situaties die een economie kan presenteren. Dat wil zeggen, als we het hebben over economische situaties, kunnen we zeggen dat de situatie tijdelijk of structureel is, verwijzend naar de omvang en tijdelijkheid van de zaak.

In die zin is de economische situatie, zoals we al zeiden, de algemene economische situatie die door een bepaalde economie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, een kortetermijnsituatie die het huidige scenario van een bepaalde economie laat zien.

Terwijl de economische structuur daarentegen de situatie is die een economie presenteert en die niet op korte termijn kan worden gewijzigd. Met andere woorden, situaties die een economie op de lange termijn presenteert, die in de loop van de tijd moeten worden aangepakt, niet met het tijdelijke karakter dat de situatie wel biedt.

In algemene termen verwijst conjunctuur meestal naar een specifieke situatie die een economie presenteert. Terwijl structuur daarentegen verwijst naar de samenstelling van een economie op de lange termijn.

Belangrijkste indicatoren van de economische situatie

Om de situatie te meten die een economie doormaakt, is er een reeks indicatoren die we economische situatie-indicatoren noemen. In die zin helpen ze ons om de huidige situatie waarin een economie zich bevindt onder controle te houden, en ook om de stand van zaken te kennen.

Een van de belangrijkste indicatoren van de economische situatie zijn:

  • Prijs Index.
  • Loon
  • Productie.
  • Functie.
  • Buitenlandse handel.
  • Huishoudelijk verbruik.
  • Bestellingen van bedrijven.

Hoewel er veel indicatoren zijn voor de economische situatie, worden deze meestal het meest gebruikt. Enkele indicatoren waarmee we het gedrag van de economie van een land in een bepaalde periode kunnen evalueren, in een conjunctuurscenario.

Hoewel het waar is dat sommige van hen tijdelijke problemen kunnen opleveren. Met betrekking tot werkloosheid kunnen we bijvoorbeeld praten over verschillende soorten werkloosheid. Onder hen structurele werkloosheid.

De effecten van economisch beleid

Net als bij de economische structuur kan de economische situatie vóór de actie van de verschillende sociaal-economische actoren aanpasbaar en veranderlijk zijn. In die zin biedt de economische situatie een grotere mogelijkheid om veranderingen te ondergaan, aangezien we het hebben over een vluchtiger scenario dan, integendeel, het scenario dat door de economische structuur wordt gepresenteerd. Daarom speelt de invloed van het economisch beleid hierin een fundamentele rol.

Het economisch beleid, beheerd door politici in een bepaald gebied, is dus het instrument om de economische situatie te beheersen. Afhankelijk van de acties die worden ondernomen, zullen deze meer of minder impact hebben op de situatie in een land.

Daarom is het noodzakelijk dat, wanneer de situatie niet gunstig is voor de agenten die naast elkaar bestaan ​​in een economie, het economisch beleid, goed toegepast, probeert het scenario te wijzigen, waardoor een convergentie ontstaat naar gunstiger scenario’s die grotere economische groei en verdere ontwikkeling mogelijk maken .

Voorbeeld van een economische situatie

Om een ​​voorbeeld te geven van de economische situatie: de beste indicator hiervoor is werkgelegenheid. Werkgelegenheid is een indicator die te lijden heeft onder grote seizoensinvloeden. Er zijn met andere woorden conjunctuurscenario’s waarin de variabele werkgelegenheid zich op de een of andere manier gedraagt.

In die zin is de toeristische sector, met een hoog percentage tijdelijke tewerkstelling, een sector die de neiging heeft om werkgelegenheid te genereren wanneer er grote vraagpieken zijn, zoals tijdens de zomerperiode. In die zin is de zomer en de variatie in werkgelegenheid (opwaarts) een goed voorbeeld van de situatie. Welnu, dankzij de zomer is er een toename van de aanwerving van personeel en een grotere consumptie.

Zoals we op deze manier hebben gedaan, is Kerstmis een ander scenario dat heel goed een conjunctuurscenario weergeeft. Gezien de data is er in de maand december een toename van het inhuren van personeel, waardoor door de situatie het aantal werklozen in het gebied wordt verminderd.