Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

De Sustainable Development Goals of World Goals, ook wel SDG’s genoemd, zijn verbintenissen die de lidstaten sinds 2015 zijn aangegaan. Historisch gezien werden ze unaniem goedgekeurd op de VN-top van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

Ze zijn opgenomen in een Verklaring, met in totaal 17 doelstellingen en 169 doelstellingen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

Ze zijn gericht op het uitroeien van armoede, het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, sociale ongelijkheid; evenals de kwaliteit en verwachtingen van het leven, wereldwijd.

Het behandelt onder meer werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, schone energie, respect voor biodiversiteit.

Bij het opstellen van de doelstellingen werd rekening gehouden met het feit dat veranderingen die op het ene gebied worden aangebracht, gevolgen zullen hebben voor een ander gebied.

17 SDG-doelen

Elk van de doelstellingen wordt hieronder vermeld.

 1. Einde van de armoede: Opgevoed om te voorzien in de basisbehoeften van de hele bevolking.
 2. Zero Hunger: bevordering van voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 3. Gezondheid en welzijn: Met initiatieven voor een gezond leven.
 4. Kwaliteitsonderwijs: efficiënte kansen voor iedereen om toegang te krijgen tot leren.
 5. Gendergelijkheid: bevordering van beleid dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voorkomt.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: toegang tot drinkwater voor iedereen.
 7. Betaalbare en schone energie: Duurzame energie voor iedereen beschikbaar maken.
 8. Fatsoenlijk werk en economische groei: gelijke productiemogelijkheden voor iedereen.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: ondersteuning van inclusieve industrialisatie.
 10. Vermindering van ongelijkheden: Verklein de verschillen tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: inclusieve samenlevingen ondersteunen.
 12. Verantwoorde productie en consumptie: Zorg voor een duurzaam productieproces en duurzame vraag.
 13. Klimaatactie : Voer acties uit om klimaatverandering tegen te gaan.
 14. Onderwaterleven: Zorg voor een verantwoord gebruik van duurzame mariene hulpbronnen.
 15. Terrestrisch ecosysteemleven: landdegradatie herstellen en verlies van biologische diversiteit voorkomen.
 16. Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen: Bevorder vrede door de rechten van elk individu te erkennen.
 17. Allianties om de doelstellingen te bereiken: Ondersteuning van samenwerkingen tussen landen om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Implicaties van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Deze doelstellingen vertegenwoordigen een aanzienlijke inspanning om het publiek bewust te maken, ondersteund door het gebruik van technologie, kennis, financiële middelen, enz. Evenals het opstellen van een agenda en indicatoren die het mogelijk maken de prestaties te monitoren.

Wat de samenwerking drijft om de doelen te bereiken, is de inzet van het maatschappelijk middenveld, de overheid en de private sector.

Een internationale instelling die samenwerkt om de doelstellingen te bereiken is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in alle zaken die met gezondheid te maken hebben. Het toepassingsgebied wordt ondersteund door de volgende acties:

 • Ondersteuning van regeringen bij de ontwikkeling van gezondheidsbeleid en -plannen, en bij het verminderen van ongelijkheden.
 • Helpt bij het samenwerken met partnerlanden in overeenstemming met nationale prioriteiten.
 • Het verzamelt en verspreidt informatie over gezondheid, zodat landen hun uitgaven kunnen plannen en hun voortgang op dit gebied kunnen volgen.

Toepassing van de SDG’s

Er is een applicatie genaamd " SDG in Action " die kan worden gedownload naar een mobiel apparaat, zodat het maatschappelijk middenveld kan deelnemen en bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Met deze applicatie kan elke persoon zijn eigen acties voorstellen en zelfs anderen uitnodigen om zich bij deze initiatieven aan te sluiten.