Drijvend kapitaal (free float)

Drijvend kapitaal is het percentage van de uitstaande aandeelhouders van een bedrijf dat kan worden overgenomen door particuliere beleggers. Het is ook bekend onder de Engelse naam, free float.

Drijvend kapitaal (free float)

Deze aandelen worden niet gecontroleerd door de dominante groep en/of de strategische investeerders van het bedrijf. Daarom kunnen ze vrij worden verkregen op secundaire markten.

Voor een bedrijf is het belangrijk om een ​​opmerkelijk percentage aandelen als free float te hebben, omdat dit beleggers meer zekerheid biedt. Dit is zo omdat hoe groter de free float, hoe groter de mogelijkheden voor een belegger om een ​​tegenhanger op de markt te vinden. Met andere woorden, hoe hoger de free float, hoe groter de kans voor een belegger om een ​​verkoper te vinden als hij aandelen wil kopen, of om een ​​koper te vinden als hij aandelen wil verkopen die hij al bezat.

Op deze manier bieden aandelen die bedoeld zijn om vrij te verhandelen liquiditeit aan secundaire markten en geven ze ook meer diepte.

Aan de andere kant bevordert het feit dat bedrijven een hoog drijvend kapitaal hebben het juiste proces van prijsvorming en vermindert hun volatiliteit. Dit is onderwerp van discussie geweest en opent de deur (in sommige beurzen) naar een mogelijke regulering of een regulering die de basis legt voor een adequaat percentage free float voor bedrijven.

Berekening drijvend kapitaal

De formule voor het berekenen van de free float is als volgt:

Free float = Uitstaande Aandelen – Beperkte Aandelen

  • Aandelen in omloop: Totaal aantal aandelen waarin het kapitaal van de vennootschap is verdeeld.
  • Beperkte aandelen: Aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders die behoren tot de dominante groep (ook bekend als controlerende aandeelhouders). Deze aandelen worden niet beschouwd als beschikbaar voor verkoop.

Voorbeeld om free float te berekenen

Stel dat een beursgenoteerde onderneming een kapitaal heeft van € 1.000.000,- verdeeld in 100.000 aandelen (100.000 aandelen met een nominale waarde van € 10 elk). Het kapitaal wordt gecontroleerd door 2 groepen van meerderheidsaandeelhouders of controlerende aandeelhouders.

  • Groep A bezit 10% van het totale kapitaal (deze groep bezit dus 10.000 aandelen met een nominale waarde van € 10).
  • Groep B bezit 20% van het totale kapitaal (deze andere groep heeft dus 20.000 aandelen met een nominale waarde van € 10 in haar bezit).

Daarom, rekening houdend met de gegevens en de formule toepassend:

Uitstaande aandelen: 100.000

Beperkte aandelen: 30.000 (10.000 van groep A + 20.000 van groep B).

Vlotend kapitaal = 100.000- (10.000 + 20.000) = 70.000 aandelen. Daarom besteedt deze vennootschap 70% van haar kapitaal aan drijvend kapitaal.

Vlottend kapitaal wordt ook gebruikt om gewogen kapitalisatieratio’s op te bouwen. Afhankelijk van de tranche van het vlottende kapitaal zal de onderneming een hoger of lager gewicht in de index hebben. Naast het bovenstaande wordt het ook gebruikt om enkele financiële ratio’s te berekenen.