Decimale getallen en breuken

Een decimaal getal is elk reëel getal dat bestaat uit een geheel getal en een decimaal deel, gescheiden door een komma.

Decimale getallen en breuken

Met andere woorden, een decimaal getal is een reëel getal dat we herkennen aan een komma en dat kan worden verdeeld tussen een geheel getal en een decimaal deel.

Fractie

Een breuk wordt uitgedrukt in de vorm:

Fractie
Fractie

Zowel de teller als de noemer kunnen getallen of functies zijn. Als het functies waren die afhankelijk zijn van dezelfde variabele, zouden we deze als volgt kunnen schrijven:

Breuk met functies
Fractie van functies

Decimaal getal

Een decimaal getal wordt uitgedrukt in de vorm:

Decimaal getal
Decimaal getal

Waarbij e een geheel getal is en alle volgende letters d staan voor decimaal. Daarom zullen we in een decimaal getal altijd een geheel getal vinden. Het gehele deel is het getal vóór de komma. Het decimale deel is het deel na de komma.

Schema van de structuur van een decimaal getal

Schema van een decimaal getal
Schema van een decimaal getal

Het decimale deel wordt ook wel het fractionele deel genoemd . Dus, wetende dat het deze naam krijgt, kunnen we al denken dat decimale getallen en breuken dingen delen.

Decimale getallen en breuken

Wat hebben decimale getallen en breuken gemeen?

Decimale getallen en breuken hebben zoveel gemeen dat ze hetzelfde wiskundige concept worden, maar met een andere uitdrukking. Met andere woorden, decimale getallen en breuken zijn hetzelfde, maar anders geschreven:

Decimale getallen en breuken
Decimale getallen en breuken

Laten we het bewijzen

We veronderstellen dat we het getal 4,5 als een breuk willen schrijven.

Eerst moeten we denken aan twee getallen die verdeeld zijn in 4,5. Deze combinatie van getallen kan elk willekeurig getal zijn. Bijvoorbeeld 9 en 2

Voorbeeld 27
Voorbeeld

Elke equivalente functie resulteert in 4.5.

We krijgen 4,5 door 9 te delen door 2, zodat:

Breuk en decimaal getal
Breuk en decimaal getal

We zien dus dat we hetzelfde numerieke element op twee verschillende manieren kunnen uitdrukken: in functievorm en in decimale getalvorm.

Voorbeeld van decimalen en breuken

Druk de volgende decimale getallen uit als een breuk:

Voorbeeld 28
Voorbeeld

Gezien de eigenschappen van de breuken, zouden deze drie voorbeelden kunnen worden uitgedrukt met andere equivalente breuken. 3.5 kan bijvoorbeeld de verdeling zijn van 14/4, 28/8 of 112/32. Equivalente breuken zijn breuken die worden verkregen door de teller en noemer met hetzelfde getal te vermenigvuldigen.

De oplossing van het eerste voorbeeld is de breuk van 7/2 omdat het de onherleidbare breuk is. Met andere woorden, het is een breuk die niet verder equivalent kan worden verkleind om te resulteren in een geheel getal voor het deeltal en de deler.