Caribische Gemeenschap (CARICOM)

CARICOM is een gemeenschap van Caribische landen die het integratieproces onder haar lidstaten bevordert.

Caribische Gemeenschap (CARICOM)

Deze gemeenschap werd opgericht op 4 juli 1973 door de ondertekening van het Verdrag van Chaguaramas. De stichtende staten van deze gemeenschap waren:

 • Oud en bebaard
 • De Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Dominica
 • granaat
 • Guyana
 • Jamaica
 • Montserrat
 • Saint Kitts en Nevis
 • St Lucia
 • St. Vincent en de Grenadines
 • Suriname
 • Trinidad en Tobago.

Structuur van CARICOM

De gemeenschap wordt bestuurd door twee hoofdorganen: de Conferentie van Regeringsleiders en de Raad van Ministers van de Gemeenschap. Deze vormen de hoogste instanties van de entiteit. Anderzijds zullen deze worden bijgestaan ​​door lagere hiërarchische instanties:

 • Raad voor Financiën en Planning.
 • Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling.
 • Council on Foreign and Community Relations.
 • Raad voor Menselijke en Sociale Ontwikkeling.

Dit zijn de besluitvormende organen van de organisatie. Ook maken de volgende commissies deel uit van het, belast met de hulporganen:

 • Commissie Juridische Zaken.
 • Begrotingscommissie.
 • Comité van Gouverneurs van de Centrale Bank.
 • Comité van Ambassadeurs.

Ten slotte beschouwt het Verdrag van Chaguaramas ook andere instellingen als onderdeel van de organisatiestructuur van de entiteit. Voornamelijk onder de figuur van gespecialiseerde technische agentschappen.

Doelstellingen van CARICOM

De belangrijkste doelstelling van de gemeenschap is de bevordering van regionale integratie, zowel economisch als politiek. Het bevorderen van de samenwerking van het blok op het gebied van openbaar beleid tot onderwijs.

Meer in detail zijn de specifieke doelstellingen van CARICOM:

 • Verbeter de kwaliteit van leven en werkstandaarden.
 • Bereik volledige werkgelegenheid van de beroepsbevolking.
 • Versnelde economische ontwikkeling en convergentie bereiken.
 • De uitbreiding van de handels- en economische betrekkingen met derde landen bevorderen.
 • Een hoger niveau van internationaal concurrentievermogen bereiken.
 • Het bereiken van een grotere vermenigvuldigingsmacht en economische doeltreffendheid van de lidstaten in hun betrekkingen met derde staten, groepen van staten en entiteiten van welke aard dan ook.
 • Meer afstemming van buitenlands beleid en economisch (buitenlands) beleid van de lidstaten.
 • Genereer meer functionele samenwerking op technologisch, sociaal en cultureel gebied.

Ten slotte zullen deze doelstellingen volgens de beginselen van non-discriminatie op grond van nationaliteit worden verwezenlijkt. Element van groot belang voor deze landen. Daar komt nog de verbintenis van de lidstaten om de maatregelen van het blok aan te nemen. Dit ten gunste van de gezamenlijke groei van de regio.

CARICOM-financiering

Het Verdrag van Chaguaramas regelt de oprichting van het Communautair Ontwikkelingsfonds. Dit fonds, met in principe bijdragen van de lidstaten, zal voor de financiering zorgen. Er staat echter ook vast dat het Fonds subsidies kan aanvaarden van entiteiten in de publieke en private sector. Zowel van de lidstaten als van andere entiteiten buiten de Gemeenschap.