Beschermende put

Een beschermende put is een financiële strategie om de waarde van onze portefeuille te beschermen door middel van financiële opties.

Beschermende put

Een beschermende put wordt gecreëerd door een onderliggende waarde (zoals een aandeel) te kopen en een putoptie op die onderliggende waarde te kopen.

En waarom een ​​beschermende put abonneren? De strategie van een beschermende put is ontworpen om ons te beschermen tegen een daling van de prijs van onze activa. Het wordt gebruikt wanneer we een actief hebben, zoals aandelen, en we denken dat de prijs ervan zal dalen. Door een put te kopen, beschermen we ons daarom tegen een mogelijke daling van de aandelenkoers.

Op deze manier ontvangen wij, als de koers van het aandeel daalt, een vergoeding voor de putoptie, die de koersdaling van ons aandeel zal compenseren. Als de prijs van het aandeel stijgt, zullen we winst blijven maken, hoewel verminderd met de prijs die de putoptie ons heeft gekost. Als het aandeel stabiel blijft, zijn onze verliezen gewoon de waarde die de optiepremie ons heeft gekost.

Beschermende put

Voorbeeld van een beschermende put

Stel dat een belegger Telefónica-aandelen heeft en om zich te beschermen tegen een koersdaling, koopt hij een putoptie voor € 1,5 met een uitoefenprijs van € 10 (uitoefenprijs). Een van de drie scenario’s zal zich voordoen:

  • Het aandeel van Telefónica blijft vlak. In dit geval loopt de put-optie waardeloos af en is de belegger de waarde van de premie kwijt.
  • De aandelen van Telefónica gaan omhoog. De put zal waardeloos aflopen, maar de belegger zal profiteren van zijn acties. Uw totale winst is dan gelijk aan de winst van de aandelen minus de € 1,5 die de premie u heeft gekost.
  • Het aandeel van Telefónica zakt onder de € 10. De belegger zal zijn recht op de optie uitoefenen en alle verliezen die hij op de aandelen heeft, zullen worden gecompenseerd door de winsten die hij verkrijgt uit de put. Uw verliezen beperken tot de waarde die de premie van de putoptie u heeft gekost.
Beschermende put - voorbeeld

Om in meer detail te zien welke financiële opties zijn, kunt u financiële opties – wat zijn dat? en financiële opties – soorten en voorbeeld.