Belastingontduiking

Belastingontduiking is een illegale activiteit die bestaat uit het verbergen van activa of inkomsten om minder belastingen te betalen.

Belastingontduiking

Bij belastingontduiking probeert de belastingbetaler bewust en vrijwillig minder belasting te betalen dan hij verschuldigd is. Deze illegale activiteit kan ernstige gevolgen hebben voor de overtreder, zoals boetes, het niet kunnen uitvoeren van bepaalde activiteiten of gevangenisstraf.

Elementen die belastingontduiking vormen

Om de figuur van ontduiking te kunnen vormen, moet het bestaan ​​van drie fundamentele elementen worden geverifieerd:

  1. Een persoon die verplicht is een bepaald bedrag aan belastingen te betalen over zijn inkomen, loon, eigendom, enz.
  2. Bevestig dat de persoon activiteiten heeft uitgevoerd die bedoeld zijn om minder belastingen te betalen.
  3. Activiteiten die worden uitgevoerd om minder belastingen te betalen, zijn illegaal en omvatten het overtreden van wet- of regelgeving.

Het is vermeldenswaard dat mensen mazen in de wet kunnen zoeken om minder belastingen te betalen, maar zolang deze activiteiten legaal zijn, wordt niet aangenomen dat er sprake is van ontduiking.

Voorbeelden van belastingontduiking

Hier zijn enkele voorbeelden van vermijdingsgedrag.

  • Inkomensverzwijgen: Bijvoorbeeld het aangeven van een lager salaris dan men daadwerkelijk verdient.
  • Verberging van activa: Het bestaat uit het niet verklaren dat men eigenaar is van huizen, grond, enz.
  • Ongeoorloofde verhoging van aftrekbare uitgaven: Neem bijvoorbeeld persoonlijke uitgaven (maaltijden in restaurants of kleding) op als uitgaven van de activiteit.
  • Verwerving van ongerechtvaardigde subsidies: Dat wil zeggen, het verkrijgen van subsidies zonder aan de vereisten te voldoen.

Sancties voor belastingontduiking

Dergelijke ontduiking is strafbaar en strafbaar. Afhankelijk van het bedrag dat is ontdoken, wordt het bestraft met boetes (in geld), die afhankelijk zijn van het ontdoken bedrag, of, zelfs in de meest ernstige gevallen, met gevangenisstraffen tot vijf jaar.