Beheer op doelstellingen

Management door doelstellingen wordt gedefinieerd als de bedrijfsstrategie waarin alle werknemers en managers van een bedrijf werken om de eerder voorgestelde doelstellingen te bereiken.

Beheer op doelstellingen

Over het algemeen is het bekend onder het acroniem APO (management door doelstellingen). Het is een instrument dat wordt gebruikt om de prestaties van werknemers en het productiviteitsniveau van het bedrijf te meten. Dit gebeurt op basis van de doelstellingen die aan het begin van de planning zijn vastgesteld.

In werkelijkheid druist het in tegen de praktijken die de productiviteit probeerden te verbeteren door middel van drukbeheer. Het druksysteem was voornamelijk gebaseerd op de controle en bewaking van de taken van de medewerkers. Met deze praktijk werden geen goede resultaten verkregen, zodat het uiteindelijk niet effectief was.

Natuurlijk werd management door doelstellingen populair bij Peter Drucker in zijn werk The Practice of Management in 1954. Het is een zeer effectief hulpmiddel omdat het begint met het vaststellen van doelen en doelstellingen en eindigt met de evaluatie van prestaties.

Daarnaast probeert management op basis van doelstellingen te profiteren van de vaardigheden die werknemers hebben en hen te motiveren om de voorgestelde doelstellingen te bereiken. Als de doelstellingen worden behaald, kunnen de medewerkers immers enige erkenning krijgen.

Fasen van administratie naar doelstellingen

Management door doelstellingen volgt de volgende fasen:

1. Definitie van de doelstellingen van de organisatie

Eerst worden de organisatiedoelen vastgesteld. Dit punt is erg belangrijk omdat ze de acties definiëren die bedrijven moeten volgen om de effectiviteit van hun werk te bereiken. De doelstellingen moeten op een passende manier worden beheerd, zodat ze binnen de vastgestelde tijden worden bereikt.

2. Definitie van arbeidsdoelstellingen

Ten tweede worden de organisatiedoelstellingen door het management aan alle medewerkers in de organisatie gecommuniceerd. De directeur of leidinggevende moet niet alleen de algemene doelstellingen van de organisatie communiceren, maar ook het hele actieplan, de strategieën en de te volgen werkwijze op het werk.

Dat wil zeggen, het definieert wat elke werknemer moet doen om de doelstellingen te bereiken. Dit is bepalend voor het behalen van de verwachte resultaten. In deze fase stelt elke werknemer een lijst met doelstellingen op waarin zijn taken en verplichtingen tot uiting komen.

Uiteraard worden de werkdoelen begeleid en goedgekeurd door de leidinggevende. Om leidinggevenden en ondergeschikte medewerkers te betrekken. Gevestigd commitment is essentieel om resultaten te behalen.

3. Houd prestaties en voortgang bij

Ten derde moeten de prestaties en voortgang worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat het proces van management door doelstellingen effectief is.

In deze fase is vereist:

 • Opstellen van korte en lange termijn plannen en doelstellingen.
 • Implementatie van controles die effectief zijn.
 • Ontwerp een duidelijke organisatiestructuur waarin de bevoegdheidsniveaus en de toewijzing van verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. Zodat dit helpt bij het nemen van beslissingen.
 • Identificeer wat nutteloos en contraproductief is voor de prestaties en het behalen van doelstellingen.
 • Gebruik van algemene termen en concepten met betrekking tot management door doelstellingen. Dit zal helpen bij het objectiever meten van de prestaties en voortgang van de plannen.

Uiteraard moeten het functioneringsgesprek en de metingen helder, expliciet, eenvoudig en betrouwbaar zijn voor zowel de betrokken medewerkers als de leidinggevenden. Omdat ze zelfs kunnen dienen om de doelstellingen en acties die worden ondernomen te wijzigen.

Bovendien moeten functioneringsgesprekken van medewerkers periodiek en laat in het proces plaatsvinden. Dit alles om de vervulling van de doelstellingen te verifiëren.

4. Feedback

Ten slotte moet er een continu feedbackproces worden uitgevoerd, over het meten van de prestaties en de behaalde doelen. Dit zodat alle betrokkenen hun voortgang kennen en corrigerende maatregelen kunnen nemen op hun eigen functioneren.

Het is ook belangrijk om regelmatig overleg te hebben met leidinggevenden en ondergeschikte medewerkers. In deze periodieke bijeenkomsten kan de mate van voortgang in het bereiken van de resultaten worden beoordeeld en geëvalueerd.

Beheer op doelstellingen
Beheer op doelstellingen
fasen

Voordelen van management door doelstellingen

De belangrijkste voordelen van het toepassen van management op doelstellingen zijn:

 • Zorgt voor betrokkenheid van medewerkers.
 • Het verbetert het administratieve proces omdat het managers dwingt om gedurende het hele proces te plannen, organiseren, controleren en feedback te geven.
 • Elke medewerker weet precies wat de rol en de taak is die binnen de organisatie moet worden uitgevoerd. Omdat ze werken met specifieke doelstellingen.
Beheer volgens doelstellingen Voordelen
Beheer op doelstellingen
voordeel

Nadelen van management door doelstellingen

Een van de belangrijkste nadelen die we kunnen noemen:

 • Moeite met het overbrengen en onderwijzen van de filosofie van management door doelstellingen.
 • Zwakke punten in het leveren van de normen, vooral aan de mensen die de doelen moeten stellen.
 • Beperkingen bij het bepalen van de doelstellingen voor de korte en lange termijn.

Concluderend kan worden gesteld dat management by goals begint bij het vaststellen van algemene doelstellingen. Deze worden vereenvoudigd en specifieker zodat elke afdeling van het bedrijf of zelfs elke persoon precies weet wat ze moeten doen om de resultaten te bereiken. Reden waarom managers en medewerkers moeten deelnemen aan de definitie ervan. Eenmaal gedefinieerd, moet de voortgang periodiek worden beoordeeld en moeten beloningen worden toegekend voor het behalen van resultaten. Ze werken allemaal gemotiveerd en zijn duidelijk over wat ze moeten doen om hun doelen te bereiken.