Agentschap kosten

Bemiddelingskosten zijn kosten die ontstaan ​​als gevolg van een belangenconflict tussen principaal en agent.

Agentschap kosten

De principaal is de persoon die inhuurt en de agent is degene die wordt ingehuurd. De laatste verricht zijn werkzaamheden in opdracht van de eerste. Daarom kunnen zowel agent als principaal een persoon of organisatie van welke aard dan ook zijn.

Kenmerken van het probleem

Een opdrachtgever kan om verschillende redenen geïnteresseerd zijn in het inhuren van een andere persoon om werkzaamheden voor hem uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat u niet voldoende bevoegd bent om het zelf te doen. Ook kunt u gemotiveerd zijn om andere activiteiten te doen zonder uw andere verantwoordelijkheden te verwaarlozen.

Los van het bovenstaande brengt het contract kosten met zich mee, aangezien de opdrachtgever geen perfecte informatie heeft over zijn tegenpartij. Een voorbeeld van deze situatie is wanneer de aandeelhouders van een bedrijf managers inhuren om het te leiden. Aan de ene kant kunnen aandeelhouders geïnteresseerd zijn in het maximaliseren van de aandelenkoers om hun vermogen te vergroten. Evenzo zouden ze geïnteresseerd zijn in het uitkeren van meer dividenden. Aan de andere kant zouden managers meer geïnteresseerd zijn in de groei en consolidatie van het bedrijf. Dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot prijsgroei van de aandelen of hogere dividenden op korte termijn. Hierdoor ontstaat een conflict over de prioriteiten van de betrokken partijen.

Opdrachtgever-agent relatie

Het is gebruikelijk dat deze relatie wordt geformaliseerd door middel van een contract. Dit minimaliseert het risico op belangenverstrengeling, aangezien het contract de richtlijnen moet bevatten die de relatie regelen.

In die zin verbinden zij zich ertoe samen te werken bij de uitvoering van bepaalde activiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de administratie van een bedrijf, het repareren van een woning of het inhuren van een makelaar.

Hoe de kosten van het agentschap te verminderen?

Er zijn verschillende methoden die worden gebruikt om de bemiddelingskosten te minimaliseren.

Sommige ervan zijn:

  • Activiteiten van controleagent : Dit kan een oplossing zijn wanneer taken gemakkelijk te meten en te controleren zijn. Hoe ingewikkelder het is om te controleren, hoe meer kosten het met zich meebrengt om te controleren. U kunt bijvoorbeeld doelen stellen voor inkomen of productieniveaus.
  • Grant incentives : Het doel in dit geval is ervoor te zorgen dat agent en principaal dezelfde belangen hebben. Bijvoorbeeld door het toekennen van aandelen en opties en het betalen van provisies. Efficiëntievergoeding kan ook worden overwogen.

Over het algemeen wordt het risico op conflicten geminimaliseerd door informatieasymmetrie te verminderen. Dat wil zeggen, hoe duidelijker de belangen van de agent zijn, hoe minder kosten de relatie met zich meebrengt. Daarnaast hebben de incentives als doel dat elk individu, in het nastreven van zijn eigen belangen, het doel van de groep bereikt.