Stabiliteits- en groeipact

Het stabiliteits- en groeipact is een reeks regels die in de Europese Unie (EU) worden geïmplementeerd. Het doel is om de negatieve gevolgen van bepaalde … Lees meer

commissaris pact

Het commissariaat is een contractuele clausule die de contractpartijen uitdrukkelijk bepalen en waarmee de overeenkomst automatisch kan worden opgelost zonder dat een gerechtelijke of buitengerechtelijke … Lees meer

Andes-pact

Het Andespact is een overeenkomst, ondertekend tussen verschillende Latijns-Amerikaanse landen, die gericht is op de integratie en de economische en sociale samenwerking van bepaalde Latijns-Amerikaanse … Lees meer

verpakking

Verpakking is een reeks activiteiten gericht op het voorbereiden van producten voor opslag, distributie en uiteindelijke verkoop. In marketing wordt het door bedrijven gebruikt als … Lees meer

Pacifisme

Pacifisme is de gedachtegang die verdedigt dat conflicten, zowel tussen individuen als tussen groepen, vreedzaam moeten worden opgelost; zonder toevlucht te nemen tot geweld, en … Lees meer

Overnachting

De term ’s nachts verwijst naar de term die een financiële operatie kan hebben, met name ’s nachts impliceert een looptijd of levensduur van één … Lees meer

Uitgang:

De output is de verzameling goederen en diensten die een bedrijf of bedrijfstak verkrijgt door verschillende productiefactoren te combineren. Met andere woorden, de term output … Lees meer

Outplacement

Outplacement is een ondersteunende dienst die het bedrijf biedt aan werknemers die het besluit te ontslaan. Op deze manier worden deze mensen die hun baan … Lees meer

uitbijter

Een uitbijter is een abnormale en extreme waarneming in een statistische steekproef of tijdreeks van gegevens die de schatting van de parameters ervan kan beïnvloeden. … Lees meer

Uitgaande marketing

Outbound marketing is een directe online marketingmethode om het product aan de consument te tonen en de verkoop ervan te promoten. De inhoud wordt door … Lees meer

NAVO

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een internationale militaire organisatie die bestaat uit verschillende landen met als doel een gemeenschappelijke gezamenlijke defensie op te zetten. De … Lees meer