Beperkende overtuigingen

Beperkende overtuigingen zijn overtuigingen die mensen ervan weerhouden hun doelen te bereiken. Ze hoeven niet echt te zijn, maar ze maken het moeilijk om te … Lees meer

Credits in de wedstrijd

De kredieten in de wedstrijd zijn die welke worden geclassificeerd volgens de prioriteit van betaling, wanneer de schuldenaar failliet is verklaard, zodat hij niet aan … Lees meer

Groen krediet

Groenkrediet is financiering die uitsluitend gericht is op duurzame activiteiten . Met andere woorden, de begunstigde moet streven naar verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Om … Lees meer

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een soort lening, waarbij de debiteur een geldbedrag ontvangt dat kan worden gebruikt van zijn spaarrekening of betaalrekening. Op die manier kan … Lees meer

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een financieringsmethode die regelmatig automatisch wordt verlengd. Het bestaat uit een kapitaal dat vrij kan worden gebruikt – een deel of het … Lees meer

Overbruggingskrediet

Een overbruggingslening is een lening die wordt aangevraagd vanwege een onmiddellijke financieringsbehoefte en die tijdelijk is, totdat de definitieve lening is geformaliseerd, op voorwaarde dat … Lees meer

Geprivilegieerd krediet

Bevoorrecht krediet is een krediet dat voorrang heeft om te worden betaald voor anderen. Dit voor het geval de debiteur failliet gaat. Dit gebeurt wanneer … Lees meer

Pand krediet

Het pand- of pandkrediet is er een die wordt verleend in ruil voor een object als onderpand. Dat wil zeggen, om toegang te krijgen tot … Lees meer

Pand krediet

Pand- of pandkrediet is een krediet dat wordt verleend in ruil voor een object als onderpand. Dat wil zeggen, om toegang te krijgen tot dit … Lees meer

persoonlijk krediet

Een persoonlijk krediet of persoonlijke lening is die transactie waarbij een schuldeiser, meestal een financiële instelling, een bepaald geldbedrag leent aan een debiteur, die een … Lees meer

welwillendheid

Goodwill is een extra die wordt betaald voor de aandelen van een bedrijf, in verhouding tot de marktwaarde. Dit komt door de waardering van de … Lees meer

Lombard krediet

Lombardkrediet is een lening die wordt verstrekt in ruil voor een zekerheid die als onderpand wordt gebruikt om de financiering te ondersteunen. Dat wil zeggen … Lees meer