Negatieve externaliteit

De negatieve externaliteit verwijst naar allerlei schadelijke effecten voor de samenleving, gegenereerd door productie- of consumptieactiviteiten, die niet aanwezig zijn in de kosten ervan. Laten … Lees meer

Netwerkexternaliteit

De netwerkexternaliteit is een situatie waarin het nut dat wordt waargenomen door de consumptie van een goed afhangt van het aantal gebruikers dat dat product … Lees meer

Externaliteit

Een externaliteit is een situatie waarin de kosten of baten van het produceren of consumeren van een goed of dienst niet worden weerspiegeld in de … Lees meer

Fibonacci-extensie

De Fibonacci-extensie is een technische analyse-indicator waarmee u steun en weerstand kunt vinden zodra een trend is hervat. De Fibonacci-extensie maakt het daarom mogelijk om … Lees meer

Onteigening

Het concept van onteigening verwijst naar de verwerving door een openbare organisatie, in de meeste gevallen de staat, van een goed dat voorheen als privé-eigendom … Lees meer

Exporteren

Exporteren is het verzenden van goederen en diensten naar het buitenland voor verkoop . Exporteren vormt naast importeren een kernactiviteit van de internationale handel. Hierdoor … Lees meer

Exporteur

Een exporteur is die zakenman of bedrijf dat zich toelegt op het verkopen van zijn producten en/of diensten aan klanten in het buitenland. Met andere … Lees meer

netto-export

De netto-uitvoer, of de buitenlandse vraag van een land, is de netto-vraag van buitenlanders (niet-ingezetenen) naar goederen en diensten die in het land worden geproduceerd. … Lees meer

Indirecte export

Indirecte export is de commercialisering van handelswaar van een exporteur met de buitenkant, maar dan via een tussenpersoon. Bij indirecte export kan de tussenpersoon een … Lees meer

Directe export

Directe export is de commercialisering van goederen tussen een organisatie en een klant in het buitenland. Dit, direct en zonder tussenpersonen. Dit type export is … Lees meer

Exporteren

Export is het geheel van goederen en diensten dat door een land in het buitenland wordt verkocht voor hun gebruik. Samen met invoer zijn ze … Lees meer

Plundering

Spoliatie is het toe-eigenen of toe-eigenen van eigendommen van anderen door middel van geweld of de dreiging van geweld, zelfs ongerechtvaardigd. Met andere woorden, plundering … Lees meer