Tap av fortjeneste

Tapt fortjeneste er fortjeneste som ikke lenger mottas som følge av brudd, handling, unnlatelse eller skade forårsaket av tredjemann.

Tap av fortjeneste

Tap av fortjeneste refererer til fortjeneste, det vil si penger, fortjeneste eller inntekt som den berørte agenten slutter å motta som følge av tapet eller skaden forårsaket av en tredjepart. Dette er potensielle gevinster som ville vært oppnådd dersom skaden ikke hadde skjedd. I en slik situasjon kalles forskjellen mellom det som kunne vært oppnådd og det som faktisk er oppnådd tapt fortjeneste.

Derfor kan dette oppstå samtidig med skaden eller også få fremtidige konsekvenser. Dersom det for eksempel brenner i et lager eller et lager med ferdigvarelagre, er det altså umiddelbar skade på grunn av ødeleggelse av de lagrede varene siden de ikke kan selges (vi mottar ikke salgsmarginen lenger). Det er også fremtidige skader hvis lageret eller lageret blir ødelagt av brann og ikke kan repareres umiddelbart. Mangelen på lager kan redusere produksjonskapasiteten og responsen på etterspørselen, noe som fører til at vi mister salg og tilhørende fortjeneste.

Den som er ansvarlig for skaden eller tapet kan bli tvunget til å kompensere offeret for det de ikke lenger mottok.

Kvantifisering av tapt fortjeneste

Tap av fortjeneste kvantifiseres basert på to faktorer:

  • Eksistenstesten : Generelt er det ikke vanskelig å bevise eksistensen av tapt fortjeneste, det vil si forholdet mellom skaden forårsaket og tapet av potensiell inntekt.
  • Kvantifisering : Å bestemme den nøyaktige mengden tapt fortjeneste kan være komplisert ettersom det handler om å estimere hva som ville blitt tjent i et scenario som aldri skjedde (ingen skade-scenario). For å underbygge estimatet kan den interesserte ty til bevis som regnskap, selvangivelse, sakkyndig rapport mv. Det endelige beløpet avgjøres av den dommer eller voldgiftsdommer som har ansvaret for saken.

Eksempel på tapt fortjeneste

Anta at en person ødelegger en drosjesjåførs kjøretøy.

I dette tilfellet sluttet drosjesjåføren, som følge av ødeleggelsen av drosjen hans, å motta inntekter siden han ikke kunne tilby sine tjenester i en viss tid.

Dermed vil den tapte fortjenesten bli større jo lengre tid som går mellom ødeleggelsen av taxien og utbedring av skaden slik at den lar deg gå ut på jobb igjen.