Startkapital

Startkapitalen er fondet av penger som er nødvendig for at et selskap skal starte sin virksomhet. Med disse ressursene vil du kunne skaffe deg eiendelene og utføre alle de obligatoriske prosedyrene for å starte aktiviteten din.

Startkapital

Startkapitalen er med andre ord den som anskaffes utstyret og fasilitetene som er nødvendige for at selskapet skal utvikle sitt produkt eller tjeneste. I tillegg må firmaet innhente tilsvarende lisenser eller tillatelser.

Startkapitalen kan ha to typer kilder, egenkapitalen til aksjonærene eller midler fra tredjeparter. Sistnevnte kan fanges opp ved å søke om banklån, utstede obligasjoner, med offentlige tilskudd, motta støtte fra engleinvestorer, eller til og med ty til mer moderne verktøy som crowdfunding. Sistnevnte består i å bruke kapitalen til mange personer som har gitt små bidrag.

Typer startkapital

Startkapitalen kan være av to typer:

  • Startinvestering: Tilsvarer maskinene, utstyret, virksomhetene, lisensene og andre krav som vi nevnte i de første avsnittene i denne artikkelen. Entreprenører må planlegge slike investeringer ved å utvikle et budsjett og se etter de mest effektive alternativene. Det kan for eksempel være at det er rimeligere for noen arbeidere å jobbe hjemmefra og leie et lite kontor, i stedet for å leie en veldig stor bedrift.
  • Arbeidskapital: Dette er midlene som selskapet vil kreve for å holde virksomheten i gang. Det vil si å kunne møte kortsiktige utbetalinger som betaling til leverandører og ansatte. For å beregne arbeidskapital trekkes omløpsmidler fra kortsiktig gjeld.

Hovedstartinvesteringer

Med fokus på den første investeringen, er hovedkravene dine:

  • Foreløpige utgifter: Dette er de som er før oppstart av virksomheten til selskapet og tilsvarer markedsundersøkelser, besøk hos mulige leverandører, reklame, blant annet.
  • Administrasjonskostnader: Refererer til kostnadene for lisenser og tillatelser som er nødvendige for å åpne selskapet.
  • Utgifter til fysiske eiendeler: Bedriften må anskaffe maskiner og utstyr. Selv om det er et serviceselskap, kreves det alltid visse eiendeler, for eksempel datamaskiner, for å starte driften.

På samme måte, hvis vi refererer til arbeidskapital, kan vi fremheve disse andre hovedelementene:

  • Menneskelige utgifter: Regelmessige utbetalinger som må gjøres til bedriftens ansatte.
  • Leverandører: Betaling for innsatsen som er nødvendig for å utvikle produksjonsprosessene eller den respektive aktiviteten.
  • Administrasjonsutgifter: Refererer til enkelte faste kostnader slik at bedriften kan fortsette driften, som kontorleie og utgifter til vann- og strømtjenester.