Salgsadministrasjon

Salgsadministrasjonen er alle prosedyrer, beslutninger, handlinger av tilsyn og kontroll, revisjon og evaluering som finner sted i selskapet og som er knyttet til salgsvirksomheten.

Salgsadministrasjon

Hovedmålet med salgsadministrasjon er å administrere prosesser med kunder og leverandører på riktig måte. Generelt alt som har med salgsdrift å gjøre.

Men hvorfor vil vi administrere salget? Å ha informasjon er svært viktig, ikke bare for å tilby en bedre service til kundene, men også for å få bedre priser fra leverandørene.

Bedrifter har stadig tilbakeslag med leverandører, produkter som returneres fordi kunden ikke vil ha dem og andre som har blitt ødelagt underveis. Det er derfor av største viktighet å ha kontroll på alt som selges, hvordan det kommer, når det selges og hvor det oppbevares.

Dette gjør at bedrifter kan ta bedre beslutninger, få alt registrert og optimalisere ressursene sine. Dataprogrammer hjelper i denne oppgaven. Da datamaskiner ennå ikke fantes, måtte alt skrives ned for hånd (hvem som gjorde det). Men nå kan vi få all informasjon ved å klikke på en knapp.

Salgsledelsesfunksjoner

Å administrere salg er ikke bare å registrere alt som har med et salg å gjøre, det går utover det. Det gir bedrifter muligheten til å tilpasse seg markedstrender, utvikle nye, mer nyttige produkter eller til og med investere det nødvendige i reklame. Følgende er hovedfunksjonene til salgsledelse:

 • Organiser salgsteamet: salgsdirektør , selgere og selgere. Det kan være mange flere stillinger avhengig av størrelsen på selskapet, men disse tre er de viktigste.
 • Planlegg salgsstrategien: De må samarbeide hånd i hånd med markedsføringsteamet. Det handler ikke bare om å gjøre god publisitet eller formidle en god opplevelse til forbrukeren eller sluttkunden. En salgsstrategi går mye lenger og tar hensyn til alle mulige faktorer som har med salget å gjøre.
 • Kostnadsnytteanalyse: Estimater av nytte og kostnader må tas i betraktning. Se om planleggingen går som planlagt, se hvorfor den avviker og hva du skal gjøre for å fikse den. Identifiser derfor om feilen er innenfor organisasjonen eller skyldes eksterne årsaker.
 • Markedsundersøkelser: Igjen, du må jobbe hånd i hånd med markedsføringsteamet. Konklusjonene fra studiene til begge teamene kan være forskjellige. Suksess ligger i å dele felles grunnlag og trekke konklusjoner som gagner selskapets salg.
 • Kunde- og leverandørforhold: Å ha gode og noen ganger langvarige relasjoner med kunder og leverandører er essensielt. Hos kunder på den ene siden fordi det er de som kjøper produktene eller skaffer seg en tjeneste. Og samtidig med leverandører. Hvis leverandørene ikke oppfyller behovene til selskapet i tide, kan salgsprosessen bli påvirket.

Salgsledelsesprosessen

Salgsledelsen til et selskap består av tre grunnleggende beslutnings- og handlingsprosesser:

 1. Plan: Vi må svare på ulike spørsmål. Hva skal vi selge? Hvordan skal vi gjøre det? Hvor? Til hvem? Og mange flere spørsmål. Det viktige er å ha en plan før du går videre til neste trinn. For å si det på en måte må selskapet kartlegge en rute, den kommer ikke langt hvis den forblir på drift. Selv for de ikke-planlagte tilfellene, må du generere en handlingsplan.
 2. Utfør: Når det er planlagt, er det på tide å gjennomføre, overholde tidsfrister og budsjetter. Hvis planen oppfylles, øker sjansene for suksess for selskapet.
 3. Evaluere og kontrollere: Det handler om å måle, så langt det er mulig, at alt blir oppfylt og at det blir gjort godt. Evaluering av personale og planlegging er en del av det tredje trinnet i prosessen.

Denne prosessen, som er kontinuerlig, skal tjene til å forbedre det som ikke er riktig og for å forbedre det som gir gode resultater.

Hvorfor er salgsledelse nyttig i bedriften?

Salgsledelse er avgjørende for de aller fleste bedrifter. Det er ikke nok å utvikle et veldig godt produkt som er av høy kvalitet og til og med billig. Dette er ikke nok. Hvis salgsprosessen mislykkes, vil all innsats være bortkastet.

Her er noen detaljer som salgsledelse er nyttig for.

 • Holder kjøpere og selgere oppdatert.
 • Tilrettelegger for oppfølging og lukking av salg.
 • Lar deg evaluere salgsteamet.
 • Evaluer salgsprosessen, oppdage flaskehalser som hindrer salgsprosessen.