Risikokart

Risikokartet er et verktøy som gjenspeiler den nåværende situasjonen til virksomheten, samt den økonomiske, politiske og sosiale situasjonen som omgir den. På denne måten identifiserer vi hvilke aspekter som kan påvirke aktiviteten vår og hvordan vi kan løse dem.

Risikokart

Risikokart er forebyggingsverktøy. Disse kartene prøver å lokalisere situasjonen til et selskap, og tar hensyn til variabler som den økonomiske, politiske og sosiale situasjonen som omgir selskapet. På denne måten er intensjonen med kartet å identifisere hvilke negative aspekter som kan påvirke den økonomiske aktiviteten til selskapet, slik at vi kan forutse nåværende og fremtidige scenarier.

Risikokart er mye brukte verktøy i næringslivet. På denne måten kan bedriften kjenne risikoen og ta i bruk forebyggende metoder for å begrense effektene.

Hva er et risikokart for?

Hovedmålet med et risikokart er å syntetisere all informasjon knyttet til usikkerheten selskapet står overfor. På denne måten kan vi gå videre til utviklingen av strategier som tar sikte på å fjerne disse kildene til usikkerhet. Metodikken består av evnen til å utvikle strategier som kan redusere mulige nåværende og fremtidige skader, samt eksponering.

Et risikokart er et svært nyttig verktøy for virksomhetsstyring. Risikokart gjør det mulig å vite hvilke risikoer et selskap kan stå overfor, både i nåtid og i fremtiden. Ved å ta hensyn til en rekke faktorer, som den politiske, økonomiske og sosiale situasjonen, kan vi forutse problemet og ta i bruk forebyggende metoder som prøver å begrense de mulige negative effektene som disse kan utløse.

Blant målene med å lage et risikokart er følgende:

 • Kvantifiser sannsynligheten for at en risiko vil oppstå.
 • Mål den potensielle skaden ved hver risiko.
 • Kjenn miljøet til bedriften.
 • Øk sikkerheten til enheten.
 • Kjenn risikoen som kan true selskapet.
 • Kvantifiser risikoen selskapet står overfor.
 • Kjenn til feilene som kan skade selskapet.
 • Garanterer selskapets nåværende og fremtidige bærekraft.

Risikokartet tjener blant annet til å kjenne alle aspektene beskrevet ovenfor, samt et mylder av verktøy som gjør at vi kan bli bedre kjent med et selskap.

Hvordan lages et risikokart?

Selv om det kan virke som en enkel oppgave, er det en ganske omfattende prosess å utvikle et risikokart. I tillegg krever dette omfattende kunnskap om bedriften og dens omgivelser, samt forretningsstrategi. I selskapet, endelig, er det få personer som kjenner selskapet veldig grundig, så vel som dets miljø, så en full vurdering av risikoene er vanskelig.

Men med nødvendig opplæring er det mulig å lage et risikokart. For å gjøre dette må vi følge en rekke steg som gjør at vi kan gjennomføre det, samt gjennomføre det på en objektiv og nyttig måte for selskapets strategi.

Å utføre et risikokart er en oppgave som kan oppsummeres i følgende trinn:

 • Definere og identifisere risikoer : På denne måten må vi først og fremst reflektere over organisasjonen, virksomheten, oppgavene, samt de kritiske prosessene som selskapet har. Ved å syntetisere informasjonen vil vi på denne måten kunne vurdere sårbarhetene som selskapet har som interne svakheter. Vi må måle alle faktorene svært i detalj, så vel som alle faktorer som kan påvirke hver av dem, og redusere selskapets kapasitet i nåtid og i fremtiden.
 • Kvantifiser og kvalifiser risikoene : Denne evalueringen må gjøres sammen med en meget streng og kritisk analyse. Husk at målet er å kontrollere alle mulige risikoer. Derfor, hvis vi kjenner selskapets eksponering, samt den objektive og subjektive sannsynligheten for at en risiko inntreffer, kan vi klassifisere dem og prioritere de som interesserer oss mest, avhengig av hva vi anser som det viktigste innenfor selskapets policy.
 • Vurder og prioriter risikoer : Med disse evalueringene og analysene vil vi kunne få de første indikatorene for å kvalifisere og kvantifisere risikoer. Dette er de potensielle tapene, som vi vil basere på historiske serier som lar oss gjøre en tilnærming. Samt KRI (Key Risk Indicator). På denne måten vil vi kunne få indikatorer som på en bestemt måte gjør at vi kan vurdere risikoer mer objektivt, samt å prioritere dem.
 • Fullfør prioriteringsmatrisen : Når vi har identifisert og målt alle risikoene, er det neste som gjenstår prioriteringen av dem. For å gjøre dette, basert på sannsynlighet og potensiell skade, kan vi klassifisere dem, prioritere de som krever mer umiddelbar handling, så vel som de som utgjør mest potensiell skade. For deres klassifisering vil vi klassifisere dem i en matrise av fargede celler som måler, i rødt, hvis risikoen er høy; i gult, hvis vi snakker om middels risiko; i grønt, hvis risikoen er lav.
 • Vedtak av strategier : Når alle risikoene er identifisert, samt deres prioritering, går vi videre til strategien. Med andre ord definerer vi mulige strategier for å dempe de potensielle negative effektene som disse risikoene kan forårsake i selskapet vårt.