Prosjektledelse

Prosjektledelse er metoden som gjør det mulig å effektivt bruke ressursene som er tilgjengelige for et bestemt prosjekt.

Prosjektledelse

Gjennom prosjektadministrasjon er det mulig å effektivisere forvaltningen av ressursene som brukes i prosjektet. Det innebærer med andre ord utforming av optimale administrative metoder.

Effektivitetsmålet satt av administrasjonen forfølges gjennom opprettelse og gjennomføring av planer eller strategier. Alle må påta seg generiske mål som økt produktivitet, kostnadskontroll eller et visst effektivitetsnivå på samme tid.

Et av hovedmålene til administrasjonen er å følge det som er avtalt med ledelsen. Som et resultat er det vanlig å lage rapporter, for eksempel forretningsplaner eller forvaltningsplaner.

Faser av prosjektledelse

Konseptuelt omfatter administrasjonen ulike stadier. På denne måten kan vi observere administrasjonen av et bestemt prosjekt som kompendiet av følgende elementer:

  • Planlegger.
  • Organisasjon.
  • Utførelse eller ledelse.
  • Kontroll.

Dermed er det mulig å avgrense handlingsområdet for prosjektledelse, og dermed markere målene som skal følges og midlene som skal brukes for å oppfylle dem.

På et mer praktisk nivå forutsetter prosjektledelse oppnåelse av forskjellige prinsipper, blant annet fremhever vi følgende:

  • Definisjon av mål : De som skal forfølges når prosjektet gjennomføres. Det vil si de planlagte målene.
  • Organisasjonskartdesign og prosessfordeling : Det er viktig å definere strukturen til organisasjonen og ansvarsfordelingen blant medlemmene.
  • Inventar over ressurser : Listen over tilgjengelige ressurser for å nå målene må spesifiseres.
  • Malkonfigurasjon : Riktig utvalg av fagfolk som vil bli regnet med for å gjennomføre prosjektet er en del av administrasjonen.

Prosjektlederansvar

Vanligvis faller dette ansvaret på enkeltpersoner eller utøvende avdelinger med beslutningsmakt i en bedrift eller institusjon.

Slik sett er det vanlig at prosjektledelse utføres av ledergrupper. Det er også vanlig at de har opplæring og kvalifikasjoner for denne typen administrative oppgaver.

Disse parameterne gjelder for alle typer kommersielle organisasjoner og selskaper.

Prosjektledelse vs prosjektledelse

Etter administrasjonsbegrepet er det mulig å skille dette området fra prosjektledelse.

Det er vanlig at begge begrepene brukes om hverandre på en dagligdags måte. Det er imidlertid en markant forskjell mellom de to.

Mens administrasjonen etablerer og definerer planleggingen som er nødvendig for å nå målene som er antatt for prosjektet, må ledelsen omfatte de handlingene som gjør at de kan oppnås.

I denne forstand er ledelse vanligvis forstått som implementering av de opprinnelig forhåndsdefinerte tilnærmingene med administrasjonen.