Prioriteringsmatrise

Prioriteringsmatrise

Prioriteringsmatrise 1

Prioriteringsmatrisen er et verktøy som lar deg sammenligne og velge mellom visse problemer eller løsninger prioriteringene for å ta en beslutning.

Det viktigste med denne matrisen er at det hjelper å velge et alternativ med tanke på en liste over alternativer basert på visse kriterier. Et kriterium er en parameter som tas som referanse for å evaluere prioriteringer og på dette for å kunne ta en konsensusbeslutning. Det legger også til rette for en best mulig fordeling av de knappe ressursene som er i besittelse, slik at de brukes i henhold til de prioriteringer som presenteres.

Videre er dette verktøyet også kjent som et prioriteringsdiagram. Det brukes spesielt innen kvalitet. Det er veldig nyttig å velge et alternativ blant flere muligheter.

Hva søkes det om en prioriteringsmatrise?

En prioriteringsmatrise brukes på:

1. Identifiser hva evalueringskriteriene vil være og deres vurdering

For det første er identifiseringen av kriteriene og deres evaluering svært viktig fordi det lar oss bestemme deres viktighetsnivå. Uten dem kunne ikke prosessen med å prioritere eller klassifisere kriterier i betydningsrekkefølge gjennomføres.

Siden disse kriteriene og deres vurdering gjenspeiler hvor viktige er alle oppgavene som forventes utført. Ved å ikke ha disse parameterne kan det ikke gjøres en korrekt klassifisering.

2. Avklaring av problemer

For det andre er det viktig å avklare problemer, fordi problemene i de fleste tilfeller ikke kan forstås med nødvendig åpenhet. Først når problemene er forstått kan de gis den beste løsningen.

3. Løsningsanalyse

For det tredje må det foreslås alternative løsninger på problemer. Prioriteringsmatrisen gjør det mulig å foreslå løsninger og foreslå en plan. Planen bestemmer hvordan løsningen skal implementeres.

4. Finne muligheter for forbedring

For det fjerde bør det bemerkes at forbedring av prosesser og aktiviteter er noe som alltid bør søkes. Men spesielt når de står overfor problemer. Forbedring er et mål å alltid strebe etter.

Prioriteringsmatrise 1
Prioriteringsmatrise

Trinn for å utvikle en prioriteringsmatrise

Trinnene som skal følges for å utvikle en prioriteringsmatrise er som følger:

1. Etabler målet du håper å oppnå

Fremfor alt må matrisen utvikles for å oppnå et klart definert mål. Derfor er det nødvendig at målsettingen angis på en klar, konkret og konkret måte. Det er tilrådelig å definere målet godt, for å vite hva som forventes å oppnås ved bruk av prioriteringsmatrisen.

2. Identifiser alternativene

Det skal selvsagt lages en liste der alle muligheter som finnes for å kunne nå det foreslåtte målet noteres. I noen tilfeller kan alternativene allerede være definert. Om nødvendig bør det foreslås andre alternativer som foreslås av medlemmene i arbeidsgruppen. Blant forslagene bør de mest hensiktsmessige velges.

3. Etabler kriterier

Kriteriene som skal benyttes må naturligvis fastsettes i henhold til den forventede målsettingen. Personene som utgjør arbeidsgruppen vil definere kriteriene som må vurderes. For eksempel vil noen kriterier som kan vurderes være tiden for å gjennomføre prosjektet, ressursene som kreves for å gjennomføre det, arbeidskapasiteten til de ansatte, blant noen vi kan nevne.

4. Vekting av kriterier

Kriterievekting innebærer å definere den kvantitative verdien som hvert kriterium vil ha. Med andre ord må vekten eller viktighetsnivået til hvert av kriteriene vurderes. I dette trinnet er tabellen for prioriteringsmatrisen allerede utdypet.

5. Sammenligning av alternativer

Faktisk kan en sammenligning mellom alternativene allerede gjøres her. Disse alternativene sammenlignes ut fra kriterier som tidligere er etablert. Måten å analysere det på er som en bokstav L.

For på siden av den vertikale aksen er alternativene og på siden av den horisontale aksen kriteriene som brukes. Derfor er hvert alternativ korrelert med alle kriteriene, og setter en verdi i hvert tilfelle.

6. Velg det beste alternativet

Til slutt, for å velge det beste alternativet, sammenlignes hvert alternativ med alle kriteriene. Og den som anses å være best velges for å nå det etablerte målet.

Prioriteringsmatrise 2
Prioriteringsmatrise
trinn for å gjøre det

Eksempel på prioriteringsmatrise

For enkelt å eksemplifisere bruken av prioriteringsmatrisen, vil vi følge de foregående trinnene:

1. Etabler målet du ønsker å oppnå

Målet vårt er å velge den beste økonomiprofessoren.

2. Identifiser alternativene

Professorene som underviser i økonomiklassen er:

 • Manuel Ramos.
 • Luisa Fernandez.
 • Carlos Lara.

3. Etabler kriterier

 • Domene til faget.
 • Enkel å forklare.
 • Antall oppgaver igjen.
 • Punktualitet.
 • Objektivitet for å kvalifisere seg.

4. Vekting av kriterier

 • Mestring av emnet → 40
 • Enkel forklaring → 30
 • Antall oppgaver igjen → 10
 • Punktlighet → 10
 • Objektivitet for å kvalifisere → 10

5. Velg det beste alternativet

Prioriteringsmatrise 3
Eksempel på prioriteringsmatrise

I dette tilfellet er det beste alternativet Manuel Ramos fordi i henhold til de evaluerte kriteriene er han den som har best poengsum.

Fordeler med å bruke prioriteringsmatrisen

De viktigste fordelene ved å bruke prioriteringsmatrisen er:

 • Det er ganske fleksibelt: Det kan brukes med mye fleksibilitet, siden det fortsatt kan korrelere få alternativer og få kriterier. Eller tvert imot, mange alternativer og mange kriterier.
 • Det er enkelt å bruke i arbeidsgrupper: Dette verktøyet er veldig enkelt å bruke i arbeidslag, du trenger bare en skjerm, en tavle eller en tavle.
 • Lett å evaluere: Når du bruker for parametere, er det enkelt å kunne evaluere, selv når det er mange alternativer og parametere fordi databehandlingsmidler kan brukes.
 • Lett åkonsensus: Med denne matrisen er det veldig enkelt å bli enige om å velge det beste alternativet.

Til slutt kan vi si at prioriteringsmatrisen er et brukervennlig verktøy for å finne de beste løsningene for å løse problemer. I tillegg kan den brukes i alle felt eller områder av forretningsaktiviteter og andre typer beslutninger i folks daglige liv.

Beslutningsmatrise

 • Historiske utvekslingsregimer i Mexico
 • Kort historie om liberalisme
 • russisk revolusjon