Primær kostnad

Hovedkostnaden er settet med kostnader som påløper under produksjon av produkter eller levering av tjenester til et selskap.

Primær kostnad

Prime kostnader varierer avhengig av hva virksomheten gjør. Dette siden det i bedrifter som har sin ordinære virksomhet basert på tjenester, for eksempel ikke benyttes direkte kostnader til råvarer.

Når det gjelder andre direkte kostnader, kan de være fra kostnader avledet fra arbeidskraft eller råmateriale som direkte påvirker kostnadene for produktet eller tjenesten, til sykliske kostnader som er nødvendige for å utføre tjenesten eller selge produktet.

Et eksempel på dette er plast-, glass- eller pappemballasje av produkter og materialene som kan være nødvendig for riktig levering av tjenester.

Mål med å beregne hovedkostnaden

Beregningen eller bestemmelsen av hovedkostnaden prøver å finne ut hvilke kilder til utgifter som er direkte relatert til produksjonen eller leveringen av tjenester til det aktuelle selskapet. Med dette er det ment i spørsmålet om internregnskap å analysere følgende data:

 • Identifikasjon og opprinnelse til hver hovedkostnad.
 • Antall kostnader involvert i eller utgjør hovedkostnadene.
 • Naturen og funksjonen til hver enkelt.
 • Vekt av hver primærkostnad.
 • Oppdag ineffektive eller unødvendige kostnader.

Med det innhentede datasettet vil det blant annet etter å ha analysert situasjonen være mulig å utvikle en ny strategi dersom det blir funnet feil eller inkonsekvens i kostnadsregnskapet .

Prime cost formel

Hovedkostnadsformelen prøver å legge sammen alle de kostnadene som er direkte involvert i produksjonsprosessen, så vi må være spesielt oppmerksomme på alle utgifter og analysere om de har en direkte innvirkning eller ikke.

Generelt sett er formelen for å beregne hovedkostnadene følgende:

1

Derfor er det ikke en lett oppgave å lage formelen riktig med mindre selskapet har et lite repertoar av utgifter og selve produksjonsaktiviteten er veldig enkel. Eksempler på en komplisert sak og en rimeligere en vil være en virksomhet orientert mot montering av kjøretøy, og på den annen side vil det være virksomheten med produksjon og markedsføring av fruktjuice.

I det første tilfellet er det en veldig stor mengde forskjellige kostnader bare i produktkomponenter. I det andre tilfellet er trinnet fra å ha frukt til å gjøre det om til juice en mindre kompleks prosess.

Prime cost eksempel

Gitt en situasjon der et selskap som yter renhold på skoler og sykehus, hvilke utgifter til de som skal eksponeres kan være en del av hovedkostnadene?

 1. Lønn til alle ansatte i selskapet
 2. Lønn til renholdsarbeidere
 3. Kontorrekvisita til selskapets regnskapsavdeling
 4. Selskapets hovedkvarter forsyninger
 5. Finansielle utgifter som oppstår fra selskapets forpliktelser
 6. Materiale som trengs for rengjøring: hansker, rengjøringsprodukter, etc.

Av de seks utgiftene som er nevnt, er det kun i det tilfellet som er fastslått i oppgaven, som vil inngå i hovedkostnadene for renholdsarbeidernes lønn og nødvendig materiell til renholdet.