NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization) er en internasjonal militær organisasjon som består av ulike land med mål om å etablere et felles felles forsvar. NATO … Les mer

Utstøting

Ostracisme refererer til fordømmelsen til eksil som ble påført av de menneskene som ikke ble ansett som godartede for demokratiet i antikkens Hellas. Generelt sett … Les mer

Teknisk oscillator

En teknisk oscillator er en aksjemarkedsindikator som hjelper til med å forutsi bevegelsene til en eiendel som omsettes i både et organisert og et uorganisert … Les mer

McClellan Oscillator

McClellan Oscillator er en teknisk indikator for markedsbredde basert på glidende gjennomsnitt. McClellan-oscillatoren beregnes på lede-/nedgangslinjen. Basert på det, beregner den to glidende gjennomsnitt for … Les mer

Gator Oscillator

Gator Oscillator, på engelsk Gator Oscillator, er en teknisk indikator utviklet av Bill Williams som brukes til å studere aksjetrender og komplementere Alligator-indikatoren utviklet av … Les mer

Ortosenter av en trekant

Ortosenteret er skjæringspunktet mellom de tre høydene i en trekant, som kan finnes innenfor eller utenfor figuren. Det bør huskes at høyden på en trekant … Les mer

Gull

Gull regnes som et av de viktigste edle metallene. Det er et mykt gullfarget metall, som har utallige bruksområder, fra smykkeindustrien til elektronikkindustrien, men det … Les mer

Opprinnelsen til sosialismen

Tradisjonelt er sosialisme en doktrine som krever substitusjon av privat eiendom med kollektiv eiendom i produksjons-, bytte- og distribusjonsmidlene; på samme måte krever det lik … Les mer

Kapitalismens opprinnelse

Kapitalisme er et økonomisk system der individer og selskaper utfører produksjon og utveksling av varer og tjenester gjennom transaksjoner som involverer priser og frie markeder … Les mer

Opprinnelsen til ordet konkurs

Opprinnelsen til ordet konkurs går tilbake til 1400-tallet i Italia. Fra et etymologisk synspunkt kommer det fra foreningen av to ord av latinsk opprinnelse: «bancus» … Les mer