Boliglån

Boliglån er en type kreditt som er dekket av en pantegaranti. Det vil si at dersom debitor av lånet ikke kunne betale avdragene, kunne kreditor … Les mer

Kredittbrev

Dokumentarkreditten er en bankoperasjon der selgeren (vanligvis en eksportør) sikrer innhenting av varene takket være en bankgaranti og kjøperen (vanligvis en importør) sørger for mottak … Les mer

Utsatt kreditt

Utsatt kreditt er en betaling som er mottatt på forhånd og som det skal leveres en vare eller tjeneste for i fremtiden. En utsatt kreditt … Les mer

Leverandørkreditt

Leverandørkreditt er en ikke-bankfinansieringsmodalitet i bedrifter. Den består i å anskaffe råvaren som er nødvendig for produksjonsprosessen, forutsatt en forpliktelse til å betale i fremtiden … Les mer

Kommersiell kreditt

En kommersiell kreditt er en utsettelse av betalingen av varer eller tjenester som et selskap gir til sine kunder. Derfor er det ikke noe annet … Les mer

Myk kreditt

Myk kreditt er en type kreditt der långiver tilbyr svært gunstige betingelser til låntakeren. De gunstige forholdene som låntakeren nyter godt av, er hovedsakelig av … Les mer

Bankkreditt

Et banklån er pengebeløpet som en finansinstitusjon stiller til disposisjon for sin klient, enkeltperson eller selskap, og avtaler vilkår for tilbakeføring av beløpene som er … Les mer

Kreditt til markedet

Markedskreditt er et system som brukes på de spanske børsene for å finansiere transaksjonen av aksjer i aksjemarkedet. Markedskreditten gir en maksimal finansiering på 75 … Les mer

Forbrukerkreditt

Forbrukerkreditt er en type personlig lån, med et økonomisk minimum, beregnet for anskaffelse av en vare eller tjeneste og gitt av gründeren som gir dem … Les mer

Kreditt

Et lån er en finansieringsoperasjon der en person kalt en "kreditor" (normalt en finansinstitusjon), låner ut et visst pengebeløp til en annen, kalt en "debitor", … Les mer

Credit Default Swaps (CDS)

En kredittstandardbytte eller CDS på engelsk) er en finansielt derivat som gjør det mulig å dekke risikoen for manglende betaling av en finansiell eiendel . De er bilaterale kontrakter som overfører … Les mer

Kredittklemme

Credit Crunch er en kredittsammentrekning som er et resultat av en finanskrise der en streng kredittrestriksjon pålegges av banker eller ved innstramming av vilkårene for … Les mer