Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning omfatter alle offentlige organer dannet for å utføre oppgaven med å administrere og administrere organisasjoner, institusjoner og etater i staten. Forvaltningen kommer til … Les mer

Administrasjon av verdipapirer

Verdipapirforvaltning er en ny måte å administrere på som bedrifter bruker. Dette består i å velge et sett med verdier som deles og omsettes i … Les mer

Prosessledelse

Prosessledelse er en tilnærming som anser en organisasjon som et nettverk av relaterte og sammenkoblede prosesser. Derfor er det måten å styre en organisasjon på … Les mer

Styring etter mål

Målstyring er definert som forretningsstrategien der alle ansatte og ledere i en bedrift jobber for å nå målene som tidligere er foreslått. Generelt er det … Les mer

Moderne administrasjon

Moderne administrasjon er prosessen med å anvende beste praksis basert på ny praksis og tilnærminger som tillater en bedre tilpasning til endringene som finner sted … Les mer

Blandet administrasjon

Den blandede administrasjonen er en som har ansvaret for forvaltningen av både offentlig og privat kapital. Det inkluderer alle de organisasjonene som er under jurisdiksjonen … Les mer

Logistikkadministrasjon

Logistikkledelse er settet med operasjoner og strategier som en bedrift må implementere. Dette for å effektivt frakte varene dine til sluttkunden. Det vil si at … Les mer

Økonomiadministrasjon

Økonomistyring er disiplinen som omhandler forvaltningen av et selskaps økonomiske ressurser, med oppmerksomhet på lønnsomhet og likviditet. Økonomistyring har faktisk et meget bredt handlingsrom i … Les mer

Tidsfordriv

Tidsstyring er rekken av mekanismer som en organisasjon har når det gjelder å definere, effektivt, sine prosesser. For å gjøre dette tar det hensyn til … Les mer

Salgsadministrasjon

Salgsadministrasjonen er alle prosedyrer, beslutninger, handlinger av tilsyn og kontroll, revisjon og evaluering som finner sted i selskapet og som er knyttet til salgsvirksomheten. Hovedmålet … Les mer

Prosjektledelse

Prosjektledelse er metoden som gjør det mulig å effektivt bruke ressursene som er tilgjengelige for et bestemt prosjekt. Gjennom prosjektadministrasjon er det mulig å effektivisere … Les mer

Operativ administrasjon

Driftsledelse består i å planlegge, lede, organisere og kontrollere bedriftens produksjonsprosesser for å skape verdier. På denne måten, gjennom denne forvaltningsaktiviteten, bestemmer produksjonsavdelingen hva som … Les mer