Økonomisk situasjon

Økonomisk konjunktur er den felles økonomiske situasjonen som en gitt økonomi viser på et gitt tidspunkt. Med andre ord, den nåværende situasjonen en økonomi går gjennom, så vel som dens fremtidsutsikter.

Økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen, i denne forstand, er den økonomiske situasjonen som en gitt økonomi viser på et gitt tidspunkt som helhet.

Dermed den nåværende situasjonen som denne økonomien går gjennom, viser det som vanligvis refereres til som de økonomiske utsiktene. Konjunkturen gjenspeiler med andre ord den nåværende tilstanden til en økonomi. En stat som kan modifiseres av handlingene til de forskjellige sosioøkonomiske aktørene, noe som gir opphav til nye konjunkturscenarier.

Dermed er konjunkturen gitt for de sosioøkonomiske aktørene, så vel som utviklingen av de økonomiske variablene som utgjør økonomien. Variabler som tilbud, etterspørsel, rente, samt andre relevante variabler.

Forskjellen mellom økonomisk situasjon og struktur

Økonomisk situasjon og struktur er to begreper som refererer til lignende ting, men som representerer det motsatte av hverandre. Det vil si at økonomisk situasjon og struktur er de to typene situasjoner som en økonomi kan presentere. Det vil si at når vi snakker om økonomiske situasjoner, kan vi si at situasjonen er midlertidig eller strukturell, og refererer til sakens omfang og midlertidighet.

Slik sett er den økonomiske situasjonen, som vi har sagt, den samlede økonomiske situasjonen som en gitt økonomi viser på et gitt tidspunkt. Med andre ord, en kortsiktig situasjon som viser dagens scenario for en gitt økonomi.

Mens på den annen side den økonomiske strukturen er situasjonen som en økonomi presenterer og som ikke kan endres på kort sikt. Med andre ord, situasjoner som en økonomi presenterer på lang sikt, som må møtes over tid, og som ikke presenterer den midlertidige karakteren som situasjonen har.

Generelt refererer konjunktur vanligvis til en spesifikk situasjon som en økonomi presenterer. Mens struktur på den annen side refererer til sammensetningen av en økonomi på lang sikt.

Hovedindikatorer for den økonomiske situasjonen

For å måle situasjonen som en økonomi går gjennom, finnes det en rekke indikatorer som vi kaller økonomiske situasjonsindikatorer. Slik sett hjelper disse oss med å kontrollere den nåværende situasjonen som en økonomi går gjennom, samt å kjenne situasjonen til situasjonen.

Blant hovedindikatorene for den økonomiske situasjonen er:

  • Prisindeks.
  • Lønn
  • Produksjon.
  • Jobb.
  • Utenrikshandel.
  • Husholdningenes forbruk.
  • Selskapets bestillinger.

Selv om det er mange indikatorer på den økonomiske situasjonen, er disse vanligvis de mest brukte. Noen indikatorer som lar oss evaluere oppførselen til økonomien til et land i en gitt periode, i et konjunkturalt scenario.

Selv om det er sant at noen av dem kan by på midlertidige problemer. For eksempel i forhold til arbeidsledighet kan vi snakke om ulike typer arbeidsledighet. Blant dem strukturell arbeidsledighet.

Effektene av økonomisk politikk

Som med den økonomiske strukturen, kan den økonomiske situasjonen være modifiserbar, foranderlig, før handlingene til de forskjellige sosioøkonomiske aktørene. Slik sett gir den økonomiske situasjonen en større mulighet til å gjennomgå endringer, siden vi snakker om et mer flyktig scenario enn tvert imot det som presenteres av den økonomiske strukturen. Av denne grunn spiller innflytelsen av økonomisk politikk en grunnleggende rolle i denne saken.

Dermed er økonomisk politikk, administrert av politikere i et gitt territorium, verktøyet for å styre den økonomiske situasjonen. Avhengig av hvilke handlinger som gjennomføres, vil disse ha større eller mindre betydning for situasjonen i et land.

Derfor er det nødvendig at når situasjonen ikke er gunstig for agentene som eksisterer side om side i en økonomi, prøver den økonomiske politikken, godt anvendt, å modifisere scenariet, og produserer en konvergens mot mer gunstige scenarier som tillater større økonomisk vekst og videre utvikling .

Eksempel på en økonomisk situasjon

For å gi et eksempel på den økonomiske situasjonen, er den beste indikatoren for dette sysselsetting. Sysselsetting er en indikator som lider av store sesongvariasjoner. Det er med andre ord konjunkturscenarier der sysselsettingsvariabelen oppfører seg på en eller annen måte.

Slik sett er reiselivssektoren, med høy grad av midlertidige ansettelser, en sektor som har en tendens til å generere sysselsetting når det er høye etterspørselstopper, slik som i sommerperioden. Slik sett er sommeren og variasjonen i sysselsettingen (oppover) et godt eksempel på situasjonen. Vel, takket være sommeren er det økninger i ansettelsen av personell, samt større forbruk.

Som vi har gjort slik, er julen et annet scenario som representerer et konjunkturalt scenario veldig godt. Gitt datoene, i desember måned er det økninger i ansettelsen av personell, noe som gjør at antallet arbeidsledige i territoriet reduseres på grunn av situasjonen.