Offentlig arbeid

Det offentlige arbeidet, også kjent som offentlig infrastruktur, er settet med bygninger, infrastrukturer og utstyr, promotert og bygget av regjeringen i et territorium. I motsetning til private arbeider finansieres offentlige arbeider med offentlige midler fra staten.

Offentlig arbeid

Offentlige arbeider består i hovedsak av serien av bygninger, møbler, utstyr og infrastruktur som, for felles bruk av innbyggerne, bygger og fremmer en regjering i et territorium. Denne typen arbeid finansieres med offentlige midler, samt mulige private givere, til offentlig og allmenn bruk.

En hage, et sykehus (offentlig), en vei, offentlig belysning av et territorium, en skole eller institutt (offentlig), er klare eksempler på offentlige arbeider.

Ulike typer kontrakter

Det offentlige arbeidet er budsjettert og fremmet av regjeringen i et territorium. Men i ulike territorier har ikke regjeringer byggefirmaer til å utføre slikt arbeid. For dette krever det at et privat selskap utfører arbeidet, som er leid inn av det offentlige for å utføre arbeidet.

Det er to kontraheringsmetoder for offentlige arbeider:

Direkte leie

Regjeringen er ansvarlig for å velge – basert på egne kriterier – selskapet som skal gjennomføre prosjektet, samt gi det budsjettet som er bevilget for byggingen.

Offentlig anbud

Det som er kjent som en offentlig konkurranse. Det er et system der en regjering som ønsker å gjennomføre et prosjekt, utarbeider et offentlig forslag som ulike private selskaper kan velge å gjennomføre det til. De ulike selskapene fremmer derfor et forslag til regjeringen slik at nevnte selskap har ansvaret for å gjennomføre prosjektet, samt kostnadene som prosessen vil medføre.

Det forslaget som passer best til arbeidets behov, både når det gjelder kvalitet og tid og budsjett, vil stå for gjennomføringen av prosjektet, som resulterer i vinneren av konkurransen.

Gitt korrupsjonen og kontroversen som direkte kontrahering har utløst, i store deler av utviklede økonomier, har direkte kontrakter blitt erstattet av offentlig budgivning. Vedtaket nyter dermed større åpenhet i spørsmål om offentlig forvaltning. På denne måten sikres nøytralitet i beslutningsprosessen. Unngå på sin side preferansen for en rekke selskaper, som i noen land har blitt forbudt.

Hovedprosjekter for offentlige arbeider

Fra byggingen av en hage til hovedveien til en by, kan offentlige arbeider konstant observeres.

Blant de viktigste offentlige byggeprosjektene som gjennomføres av en regjering kan vi finne følgende:

  • Transportarbeid: jernbanenettverk, togstasjoner, veier, motorveier, motorveier, veier, havner, kanaler, sund, flyplasser.
  • Urban infrastruktur: hager, gater, broer, offentlig belysning.
  • Hydrauliske arbeider: renseanlegg, kloakk, rør, grøfter, demninger, sumper.
  • Infrastruktur av offentlige bygninger: sykehus, kulturhus, museer, skoler, institutter, universiteter, departementer, kontorer for sikkerhetsorganer som politi eller brannmenn.