Nettverkseffekter

Nettverkseffekter sies å oppstå når verdien av en vare eller tjeneste avhenger av antall personer som bruker den.

Nettverkseffekter

Generelt, når det er en nettverkseffekt, jo større antall brukere er, jo større verdi eller nytte vil varen eller tjenesten ha.

Nettverkseffekter ble opprinnelig studert på 1970-tallet, i sammenheng med langdistansetelefoni. I dag er de et allment anerkjent fenomen i informasjons- og kommunikasjonsteknologiindustrien med tilstedeværelse i ulike sektorer som programvare, elektronisk handel, etc.

Typer nettverkseffekter

Det finnes flere typer, inkludert følgende:

  • Direkte: De er de enkleste og mest direkte nettverkseffektene der en økning i bruken av varen genererer en økning i dens verdi (eller reduksjon). Således, for eksempel, jo flere brukere et sosialt nettverk har, jo mer verdsatt blir det av brukerne.
  • Indirekte: Det er indirekte nettverkseffekter når bruken av et produkt eller en tjeneste driver produksjonen og verdien av andre komplementære, som igjen øker verdien av det originale produktet. Dermed er det for eksempel indirekte nettverkseffekter knyttet til bruken av Windows hvis verdi øker med økt produksjon og tilgjengelighet av nye applikasjoner og andre komplementære produkter.

Eksempel på nettverkseffekt

Et godt eksempel på slike effekter er internett. I sine tidlige dager hadde den svært få brukere (for det meste forskere og militæret), så verdien var relativt liten.

Etter hvert som antallet brukere økte, ble flere kontakter opprettet, flere nettsteder å besøke og flere applikasjoner. På denne måten vokste verdien av Internett til å bli et viktig verktøy i dag.