Massiv kommunikasjon

Massekommunikasjon er en som foregår mellom en enkelt avsender og en mottaker som består av et stort antall personer. Implementeringen av pressen er et tydelig eksempel på denne typen kommunikasjon.

Massiv kommunikasjon

Det finnes ulike typer kommunikasjon, inkludert den såkalte massive. Hvis det er noe som kjennetegner denne måten å kommunisere på, er det det faktum at meldingen mottas av et stort antall mennesker og det er en enkelt avsender som sender det.

Massekommunikasjon er typisk for media, store selskaper, enheter eller offentlige institusjoner. Hovedmålet er å nå et størst mulig publikum.

Fremragende elementer er involvert i kommunikasjonsprosessen for å bringe budskapet ut i livet. For eksempel avsender, mottaker, kanal og melding. De er avgjørende for at kommunikasjon skal finne sted.

Kjennetegn på massekommunikasjon

Dette er de viktigste egenskapene til massekommunikasjon:

  • Publikum som mottar budskapet er bredt. Det er ikke ment å sende informasjon til en enkelt mottaker, men målet er at det skal være et massepublikum.
  • Et direkte svar fra mottakeren er ikke ment, noe logisk siden det tar utgangspunkt i at det er en melding beregnet på et stort antall mennesker.
  • Publikum kan bestå av mennesker med ulike sosiale rangeringer, alder, kjønn eller politiske tendenser. For eksempel, når et nyhetsutsalg sender en nyhet, kan det nå et heterogent publikum uten å gjøre noen forskjell fra det nevnte.
  • Anonymiteten til publikum er en annen egenskap. Personene som utgjør offentligheten som meldingen er rettet til er anonyme seg imellom, og de er også anonyme for mediet.

Hva er massekommunikasjon for noe?

Hovedmålet med massekommunikasjon er å få et bestemt budskap eller informasjon til et stort antall mennesker. Institusjoner drar nytte av denne typen kommunikasjon for å levere fremragende eller relevante nyheter til publikum med sikte på å oppnå større rekkevidde.

Det karakteristiske for denne typen kommunikasjon er at det er en avsender og mange mottakere som deltar i prosessen.

Det er en kommunikasjon som har et stort omfang, det er i alle fall påstanden, siden det brukes kanaler for å oppmuntre til at dette skal skje, for eksempel radio eller fjernsyn.

Eksempel på massekommunikasjon

Under presidentvalgkampen vil det bli holdt en debatt på TV med lederne for hvert parti.

Det er ment å vise i dette programmet ideene og verdiene til hver leder. Dermed vil debatten bli kringkastet av et massemedie, så målet er at den når ut til et stort antall mennesker slik at de på første hånd kan kjenne til målene til politikerne som deltar.

Dette vil hjelpe dem å ta en beslutning om å stemme ved valget. Dette er et eksempel på massekommunikasjon. Det er en informativ begivenhet av stor interesse, kringkastet av et medium som når ut til et stort antall mennesker og rettet mot et publikum som består av et bredt spekter av individer.