Mål for bærekraftig utvikling (SDG)

The Sustainable Development Goals eller World Goals, også kjent som SDGs, er forpliktelser som medlemslandene har gått med på siden 2015. Historisk sett ble de enstemmig godkjent på FN-toppmøtet i de 193 FN-medlemsstatene.

Mål for bærekraftig utvikling (SDG)

De er inkludert i en erklæring, med totalt 17 mål og 169 mål.

Mål for bærekraftig utvikling (SDG)

De er fokusert på å utrydde fattigdom, optimalisere bruken av naturressurser, sosial ulikhet; så vel som kvaliteten og forventningene til livet, over hele verden.

Problemstillingene den tar opp er blant annet sysselsetting, utdanning, helsevesen, ren energi, respekt for biologisk mangfold.

Målene ble hevet under hensyntagen til at endringer som gjøres på ett område vil ha effekter på et annet.

17 SDG-mål

Hvert av målene er listet opp nedenfor.

 1. Slutt på fattigdom: Hevet for å møte de grunnleggende behovene til hele befolkningen.
 2. Zero Hunger: Fremme matsikkerhet og bærekraftig landbruk.
 3. Helse og velvære: Med tiltak for et sunt liv.
 4. Kvalitetsutdanning: Effektive muligheter for alle til å få tilgang til læring.
 5. Likestilling: Fremme politikk som unngår ulikhet mellom menn og kvinner.
 6. Rent vann og sanitær: Tilgang til drikkevann for alle.
 7. Rimelig og ren energi: Gjør bærekraftig energi tilgjengelig for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Utjevning av produktive muligheter for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Støtt inkluderende industrialisering.
 10. Reduksjon av ulikheter: Reduser forskjellene mellom land.
 11. Bærekraftige byer og samfunn: Understøtter inkluderende samfunn.
 12. Ansvarlig produksjon og forbruk: Sikre bærekraftig produksjonsprosess og etterspørsel.
 13. Klimatiltak : Gjennomføre tiltak for å bekjempe klimaendringer.
 14. Undervannsliv: Sikre ansvarlig bruk av bærekraftige marine ressurser.
 15. Terrestrisk økosystemliv: Gjenopprette landforringelse og forhindre tap av biologisk mangfold.
 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fred ved å anerkjenne rettighetene til hver enkelt.
 17. Allianser for å nå målene: Støtte samarbeid mellom land for å oppnå bærekraftig utvikling.

Implikasjoner av bærekraftsmålene

Disse målene representerer en betydelig innsats for å øke offentlig bevissthet, støttet av bruk av teknologi, kunnskap, økonomiske ressurser osv. Samt etablering av en agenda og indikatorer som gjør det mulig å overvåke prestasjonene.

Det som driver samarbeidet slik at målene kan nås er engasjementet fra sivilsamfunnet, myndigheter og privat sektor.

En internasjonal institusjon som samarbeider for å nå målene er Verdens helseorganisasjon (WHO), i alle saker som angår helse. Omfanget støttes av følgende handlinger:

 • Støtte til regjeringer i utviklingen av helsepolitikk og -planer, samt i å redusere ulikheter.
 • Bistår med å samarbeide med partnerland i henhold til nasjonale prioriteringer.
 • Den samler og formidler informasjon om helse slik at landene kan planlegge utgiftene sine og spore fremgangen deres på disse spørsmålene.

Anvendelse av SDGs

Det er en applikasjon kalt " SDG in Action " som kan lastes ned til en mobil enhet slik at sivilsamfunnet kan delta og bidra til å nå disse målene. Denne applikasjonen lar hver person foreslå sine egne handlinger og til og med invitere andre til å bli med i disse initiativene.