M1

M1 er et pengeaggregat som er definert som mengden penger som sirkulerer i økonomien som består av sedler og mynter i hendene på publikum, nåværende innskudd fra borgere og reserver som bankene har i kontanter innsatt i sentralbanker i hvert land .

M1

Derfor er M1 et mål på mengden penger i omløp og pengemengden. Dette aggregatet regnskapsføres forskjellig etter land og har sin utvidelse til pengeaggregatene M2, M3 og M4. Denne definisjonen av penger inkluderer ikke investeringer i aksjer og obligasjoner.

Nytten av M1

M1 tjener til å kontrollere pengemengden, det vil si mengden penger i omløp i en økonomi eller økonomisk sone, og er svært viktig for en sentralbank siden den tillater utgifter og investeringer og indikerer nivået av økonomisk aktivitet. I sin tur har økonomisk aktivitet innvirkning på vekst og inflasjon.

Sentralbanken vil gjennom sin økonomiske og monetære politikk kunne påvirke kontrollen av mengden penger i omløp for å opprettholde inflasjonen og vil gjennomføre vedvarende vekst.

  • I ekspansive perioder stiger M1 ettersom bankene er mer villige til å låne ut penger og mengden penger i omløp øker.
  • I perioder med lavkonjunktur synker denne pengemengden ettersom bankene har problemer med å låne ut penger.

I tillegg, etter krisene, må bankene gi et minimumsforhold til reservene for å dekke risikoer som kan oppstå forårsaket av verdenssituasjonen og som kan generere en smitteeffekt mellom land og mellom produktive sektorer i de forskjellige økonomiene eller økonomiske soner.