Luksus

Luksus i økonomi refererer til forbruk av varer og tjenester hvis kvalitet og design langt overgår det som er nødvendig for å tilfredsstille et vesentlig behov.

Luksus

Luksus er preget av høy pris, kvalitet og eksklusivitet. Gitt den høye prisen, er den vanligvis bare tilgjengelig for høyinntektsforbrukere.

Dermed overgår for eksempel en middag med hummer på en restaurant med mer enn 4 Michelin-stjerner det som er nødvendig for å stille sulten, det er en nytelse, en søken etter det eksklusive.

Hvordan identifisere en luksusvare eller -tjeneste

For å identifisere en luksusvare eller -tjeneste innen økonomi, ser vi på dens elastisitet. Disse varene og tjenestene er preget av høy inntektselastisitet. Når en persons inntekt øker, øker forbruket av disse varene i en større andel.

Fordeler med forbruk og produksjon av luksusprodukter

Luksus er en refleksjon av rikdommen som genereres i et land og kan ha positive effekter på økonomien som:

  • Det oppmuntrer til utvikling av innovasjon, kunst og design.
  • Det kan være en relevant kilde til sysselsetting og generere inntekter for arbeiderne i selskapene som tilhører denne bransjen.
  • Drive kreativitet og oppfinnsomhet for å utvikle produkter for å tiltrekke seg oppmerksomheten til kunder med høye forventninger.
  • Det tillater en større innkreving av skatter som kan brukes til å forbedre inntektsfordelingen.

Ulemper ved forbruk og produksjon av luksusprodukter

Det kan også ha negative effekter på økonomien:

  • Noen kritikere mener at det fører til sløsing og sløsing med ressurser.
  • Når produksjonen din tar plass fra de som trenger det mest. For eksempel blir felt ødelagt eller arter slukket for å dekke overflødige behov.
  • Det fremhever folks inntektsforskjeller og kan skape en følelse av sosial urettferdighet.
  • Det skapes falske «behov» som kun fører til unødvendig forbruk.