Kundeanskaffelseskostnad

Kundeanskaffelseskostnad er et mål som brukes i markedsføring for å bestemme den gjennomsnittlige totale kostnaden ved å skaffe nye kunder til en bedrift.

Kundeanskaffelseskostnad

Med andre ord reflekterer denne indikatoren investeringen som må gjøres for å få en potensiell kunde til å bli en effektiv kunde.

For det første kan denne beregningen hjelpe en bedrift med å bestemme hvor mye de skal investere for å skaffe nye kunder. Dette med det formål at investeringen er lønnsom for bedriften og at økonomiske ressurser ikke brukes uhensiktsmessig.

I tillegg er dette tiltaket kjent under akronymet CAC, og når det beregnes, hjelper det bedrifter å vite hvor mye penger de trenger å investere for å få nye kunder. Alle selskaper håper å redusere kostnadene for kundeanskaffelse. Dette gjør at de kan få tilbake investeringene som brukes i markedsføring og salg. I tillegg kan bedriften vite hvor effektive og tilstrekkelige markedsførings- og salgsprogrammene er som implementeres.

Kundeanskaffelseskostnad 2 1
Hva er kostnaden for kundeanskaffelse?

Hvordan beregne det?

For å beregne kostnadene ved kundeanskaffelse, brukes følgende formel:

Bilde 679
Formel for kundeanskaffelseskostnad

I dette tilfellet representerer salgs- og markedsføringskostnadene summen av kostnadene for:

  • Salgsadministrasjon.
  • Mengden av lønn.
  • Utbetaling av provisjoner og bonuser.
  • Generelle utgifter i den betraktede perioden. Dette kan være en måned, et kvartal eller et år.

NC representerer antall nye kunder anskaffet i løpet av en måned, et kvartal eller et år.

For eksempel, hvis et selskap har følgende utgifter:

Salgsledelse = $ 55 000,00

Lønn = $30 000,00

Provisjoner og bonuser = $ 10 000,00

Generelle utgifter for perioden = $ 40 000,00

Totalt = $ 135 000,00

Med denne investeringen klarte selskapet å få 50 nye kunder i løpet av den estimerte perioden.

Så når vi bruker formelen får vi:

CAC = 135 000 / 50 = $ 2 700,00

Derfor er den gjennomsnittlige kostnaden for å skaffe kunder for dette selskapet $ 2700,00.

Analyse av resultatet

Først og fremst må det avklares at alle selskaper og alle produkter har ulikt CAC. Ikke alle disse målingene er like. Det betyr heller ikke at det er en dårlig ting å ha et høyt CAC. Fremfor alt, hvis vi analyserer det på kort sikt. Det kan skje at CAC kan gå ned på mellomlang og lang sikt. Det som er viktig er å prøve å redusere CAC-tiltaket. Dette for å oppnå bedre nivåer av lønnsomhet og effektivitet i markedsførings- og salgsprosessene til selskapet.

Hvorfor er det viktig å gjøre denne målingen?

For et selskap er det veldig viktig å utføre denne målingen eller markedsføringsberegningen fordi:

1. Vis avkastning på investeringen

For det første hjelper CAC-målingen bedrifter med å finne ut hvordan avkastningen på investeringen skjer. Dette er veldig viktig fordi det lar deg vite om økonomiske ressurser brukes riktig innen markedsføring og salg. Spesielt i anvendelsen av strategier for prosessen med å tiltrekke seg nye kunder.

2. Bestem effektiviteten til planene og gjennomføringen av markedsføringsstrategier

For det andre definerer effektiviteten til markedsføringsplaner og utførelse hvor mange potensielle kunder som blir effektive. Derfor forteller denne målingen (CAC) oss hvor mye vi bruker eller hva det koster å konvertere dem til kunder som kjøper produktene. Dette vil være på grunn av hvor gode strategiene blir brukt.

Det er viktig å merke seg at folk foretrekker å gå gjennom kjøpsprosessen alene. Først når de ikke finner informasjonen de forventet, tar de kontakt med ekspertene. Derfor må du være oppmerksom når du kontakter nye kundeprospekter.

3. Det gjør det mulig å fokusere ressursene bedre

For det tredje lar denne målingen deg fastslå i hvilken fase av markedsføringsprosessen du bør investere mer ressurser for å oppnå bedre resultater. Derfor vil det å konsentrere ressursene der de brukes best føre til bedre resultater.

4. Bidrar til å forbedre og tilføre verdi

Til slutt bidrar kostnadstiltaket for kundeanskaffelse til å forbedre det som gjøres og tilføre verdi. Derfor kan strategiene som blir implementert modifiseres. Lag for eksempel en bedre prismatch og utvikle bedre verdiøkende produkter. Alt dette bidrar til at bedriften tilbyr en bedre service.

Kundeanskaffelseskostnad 1 1
Kundeanskaffelseskostnad
Hvorfor er det viktig å måle det?

Som en konklusjon kan det slås fast at kostnaden ved å skaffe kunder til en bedrift bør være et tiltak som skal beregnes periodisk. Dette fordi det hjelper deg å vite hvilke resultater investeringene i markedsføring og salg genererer for å legge til nye kunder, som til slutt lar selskapet forbli i markedet. Men viktigst av alt, med anskaffelse av nye kunder kan selskapet vokse mer.