Konverteringskostnader

Konverteringskostnader består av de kostnadene som oppstår fra aktiviteten med å transformere et råmateriale med en original eller jomfruelig tilstand til et allerede produsert produkt.

Konverteringskostnader

Disse kostnadene består hovedsakelig av to kostnader, på den ene siden av arbeidskraft og på den andre siden den som er knyttet til transformasjons- eller produksjonsprosessen.

Det skal bemerkes at vi refererer til arbeidsstyrken som er direkte involvert i transformasjons- eller produksjonsprosessen, så det må være detaljert hvilke ansatte som har en ledende rolle i prosessen eller ikke.

På sin side tilhører konverteringskostnadene hovedkostnadene. Det vil si at hvis hovedkostnadene er settet av utgifter som er direkte relatert til produksjon av et produkt eller levering av en tjeneste, er konverteringskostnadene i dette tilfellet en del av produksjonskostnadene. Dette betyr at i en virksomhet som dedikerer hovedaktiviteten sin til levering av tjenester med få unntak, vil du ikke ha utgifter å klassifisere som «konverteringskostnader».

Mål med å beregne konverteringskostnaden

Beregningen eller bestemmelsen av konverteringskostnaden prøver å finne ut hvilke utgiftskilder som er direkte relatert til transformasjonen eller konverteringen av produktene i selskapet. Med dette er det ment i spørsmålet om internregnskap å analysere følgende data:

  • Identifikasjon og opprinnelse til hver konverteringskostnad.
  • Antall kostnader som griper inn eller utgjør konverteringskostnadene.
  • Vekt av hver konverteringskostnad.
  • Oppdag ineffektive eller unødvendige kostnader.

Med det innhentede datasettet vil det blant annet etter å ha analysert situasjonen være mulig å ta en beslutning på kostnadsregnskapsnivå for å avgjøre om det er funnet kostnad som ikke er effektiv eller en form for forbedring i konverteringsprosessen. det kan gjelde.

Formel for konverteringskostnad

I dette tilfellet, selv om formelen kan virke enkel sammenlignet med andre som vi kan kjenne til i det økonomiske feltet, er det å bestemme kostnader som har en viss sammenheng med konverteringsprosessen en oppgave som trenger en god analyse.

I tillegg kan feilmerking av en kostnad ikke bare påvirke oss i gjeldende formel, men det utløser en liten dominoeffekt ved å ikke inkludere denne kostnaden i en annen mulig formel eller forhold som den kan høre til.

Da vil formelen være følgende:

1

Som man kan se, er arbeidskraft kostnaden som i hovedsak bestemmer transformasjons- eller konverteringsprosessen, så herfra må det være kostnader av lignende art eller av lignende innvirkning.

Eksempler er strøm- eller vannforsyninger som brukes proporsjonalt, det vil si at jo mer transformasjon, jo større arbeidskraft, men også større forbruk av forsyninger (hvis aktuelt).

Eksempel på konverteringskostnader

Gitt et selskap som er dedikert som en ordinær aktivitet for å transformere frukt til juicebaserte drikker eller konsentrert juice av disse, hvilke utgifter til de som er eksponert nedenfor er en del av konverteringskostnadene?

  1. Råvarer
  2. Direkte arbeidskraft involvert i produksjonsprosessen
  3. Direkte arbeidskraft involvert i ordinær virksomhet generelt
  4. Forsyninger de forbruker i produksjonsprosessen (vann og elektrisitet)
  5. Punktlig reparasjon av maskineri involvert i produksjonsprosessen
  6. Diverse kostnader direkte involvert i transformasjonsprosessen

I dette tilfellet er kostnadene som vil være en del av konverteringsprosessen nummer 2, 4 og 6, siden de er de som deltar direkte under transformasjonen av råvarer til et sluttprodukt.