Kapitalallokeringslinje (CAL)

Asset allocation line, bedre kjent under navnet på engelsk, capital allocation line (CAL), er den grafiske representasjonen av alle mulige kombinasjoner av risiko og avkastning gitt en investeringsportefølje som består av risikofrie eiendeler og eiendeler med risiko.

Kapitalallokeringslinje (CAL)

Det skal bemerkes i denne definisjonen at når vi refererer til risikofylte eiendeler, snakker vi om aksjer som en generell regel. Porteføljeavkastning er definert som den matematiske forventningen til porteføljeavkastning. Videre er porteføljerisiko også definert som standardavviket til porteføljeavkastningen.

CAL-linjen vil være, som vi skal se senere, en stigende rett linje. Dette er fordi investorer kun vil ta høyere risiko dersom de tilbys høyere forventet avkastning. Under denne tilnærmingen oppstår uttrykket: "jo høyere risiko, jo høyere lønnsomhet."

Kapitalallokeringslinjen (CAL) grafisk

La oss forestille oss følgende eksempel for å bedre forstå hvordan kapitalallokeringslinjen fungerer og se den grafisk:

  • Vi har en portefølje som består av den risikofrie eiendelen og en portefølje av aksjer.
  • Den risikofrie eiendelen gir en avkastning på 2 % og en risiko på 0 %.
  • Aksjeporteføljen har en avkastning på 10 % og en risiko på 8 %.

Grafisk sett vil kapitalallokeringslinjen se slik ut:

  • Vi ville nå punkt A på grafen hvis vi investerte 100 % av kapitalen vår i den risikofrie eiendelen. Det vil si at vi ville hatt en avkastning på 2 % og en risiko på 0 %.
  • Vi ville nå punkt B på grafen hvis vi investerte 100 % av kapitalen vår i aksjeporteføljen. Der vi ville hatt en avkastning på 10 % og en risiko på 8 %.

Derfor markerer det å investere 100 % av kapitalen i en av de to eiendelene de ekstreme punktene på linjen. Og derfor vil vi plassere oss på et punkt mellom punkt A og B når vi diversifiserer mellom begge eiendeler. La oss tenke oss at vi tar utgangspunkt i en portefølje som investerer 100 % av kapitalen i den risikofrie eiendelen. Vel, ettersom vi investerer i aksjeporteføljen, jo mer vil vi bevege oss oppover linjen. La oss se dette neste.

Fortsetter med eksempelet…

Med utgangspunkt i de samme dataene fra forrige eksempel, skal vi se hvordan CAL-linjen vil gå opp. La oss forestille oss følgende:

Vi investerte i utgangspunktet 100 % av kapitalen i den risikofrie eiendelen. Derfor vil vi ha en avkastning på 2 % og en risiko på 0 % (punkt A i forrige graf). Nå endrer vi investeringen og investerer 75 % i den risikofrie eiendelen og 25 % i aksjeporteføljen. Hva er nå min lønnsomhet og risiko?

Porteføljeavkastning = (75 % * 2 %) + (25 % * 10 %) = 4 %

Porteføljerisiko = (75 % * 0 %) + (25 % * 8 %) = 2 %

Og som du kan se vil vi være på et punkt på linjen over punkt A. Og vi vil bevege oss oppover etter hvert som vi investerer mer i aksjeporteføljen. Grensen er å investere 100 % i aksjeporteføljen. Punktet hvor en investor kan bli funnet vil i hovedsak avhenge av graden av risikoaversjon.