Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi er basert på at positiv økonomi prøver å forklare hva økonomi er, mens normativ økonomi prøver å indikere hvordan den skal være.

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi

Dermed er forskjellen i tilnærmingen til hver enkelt av dem. Mens positiv økonomi prøver å beskrive virkeligheten, gir normativ økonomi oss anbefalinger om hvordan den kan forbedres i henhold til subjektive kriterier.

Positiv økonomi

Som vår økonomiske ordbok indikerer, prøver positiv økonomi å forklare oss hvordan økonomi faktisk fungerer. I denne forstand, ved å ta denne tilnærmingen i betraktning, antar vi at økonomer oppfører seg som vitenskapsmenn. Hvis de for eksempel ønsker å beskrive hvordan en skatteøkning påvirker en bestemt sektor, vil de foreta en utredning om effekten av skatteøkninger og konsekvensene av dem.

Selv om det ikke alltid er mulig, siden virkeligheten er veldig kompleks og består av mange variabler, er den grunnleggende ideen å beskrive økonomiske prosesser og deres sammenhenger på en objektiv måte.

Normativ økonomi

På sin side foreslår normativ økonomi politikk, anbefalinger eller handlinger basert på verdivurderinger. Det vil si at de foreslår hva som skal være i henhold til ulike forforståelser. For å gjøre dette er den basert på tilgjengelig økonomisk teori (ikke alltid empirisk verifisert).

I dette tilfellet er betraktningene basert på etikk, ansvar og verdensbildet til økonomen som prøver å forklare det. I motsetning til positiv økonomi, er fakta som ligger til grunn for normativ økonomi ikke alltid bevist.

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi etter økonomiske tanker

I løpet av den økonomiske tankens historie har det alltid vært en debatt om hvorvidt det var mulig å lage en økonomi uten verdivurderinger.

De senere forfatterne av den klassiske skolen, som William Nassau Senior eller John Stuart Mill, var overbevist om at det var mulig å klart skille positiv økonomi fra normativ økonomi. I denne forbindelse gjorde John Neville Keynes, far til John Maynard Keynes, et klart skille mellom å definere målene som skal følges (normativ økonomi) og å bestemme den beste måten å oppnå disse målene på (positiv økonomi). Dette er den ortodokse posisjonen etterfulgt av Milton Friedman, Max Weber eller Lionel Robbins.

Men det er også forfattere som Myrdal eller Pigou som er imot det positiv-normative skillet. Disse forfatterne hevder enten at økonomi er ugjenkallelig påvirket av våre politiske verdier og hensyn (Myrdal), eller så etablerer de en verdivurdering på forhånd for å oppnå objektivitet i normativ økonomi (Pigou).

Så det er økonomiske strømninger som bekrefter at det ikke kan være noen annen økonomi enn den positive (hva den er), andre som forsvarer at det ikke kan være noen annen økonomi enn den normative (hva den burde være) og andre som nekter å skille mellom dem fordi de tror at økonomien er en helhet i denne forstand.

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi er imidlertid at sistnevnte er påvirket av verdivurderinger og etiske hensyn.

Eksempel på positiv og normativ økonomi

Tenk deg at det er en økning i minstelønnen i landet Babilandia. Etter å ha økt minstelønnen gjennomføres en studie som viser at effektene har vært negative. Den positive økonomien sier: «Veksten i minstelønnen har hatt negative effekter på arbeidsmarkedet». Normativ økonomi, på sin side, ignorerer analysen og sier: «Minstelønnen må være høyere for å sikre en anstendig levestandard for arbeiderne».