Forskjellen mellom pålydende og firmanavn

I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen mellom firmanavn og firmanavn, to veldig like, men ikke identiske konsepter.

Forskjellen mellom pålydende og firmanavn

Det juridiske navnet på et selskap er viktig og finnes i alle juridiske dokumenter. Selvfølgelig, i juridisk språk, for å referere til navnet på selskapet, brukes begrepene firmanavn eller firmanavn. De er imidlertid ikke synonyme, og derfor er det logisk å spørre hva som er forskjellen mellom pålydende og firmanavn.

Forskjellen mellom firmanavn og firmanavn

Hovedforskjellen ligger i typen navn som selskapet anskaffer. Dermed refererer firmanavnet til de selskapene som bruker som sitt juridiske navn, navn og etternavn til en eller flere partnere. For sin del, når vi snakker om et firmanavn, snakker vi om et tenkt navn.

I denne forstand, for at et selskap, i det minste som angitt av den spanske selskapsloven, skal kunne vedta et navn av typen selskapsnavn, må det være et enkelt kommandittselskap eller ved aksjer. For eksempel kan de adoptere som et firmanavn: "López og brødre."

Foretaksnavnet refererer på sin side til aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, som må ha SL eller SA på slutten av oppfunnet eller tenkt navn.Et navn kan for eksempel være: Empresalandia SL

Kort sagt, forskjellen mellom firmanavn og firmanavn finnes hovedsakelig i det vedtatte navnet og samtidig i hvilken type firma som kan bære det.