Forskjellen mellom absolutt fordel og komparativ fordel

Forskjellen mellom absolutt fordel og komparativ fordel ligger i alternativkostnaden.

Forskjellen mellom absolutt fordel og komparativ fordel

For å forstå forskjellen godt, må vi assimilere de to konseptene godt. Dermed forteller den absolutte fordelen utviklet av Adam Smith at et land har en absolutt fordel fremfor et annet hvis det er i stand til å produsere det samme med færre ressurser. På sin side refererer David Ricardos komparative fordel til de tilfellene der ett land kan produsere mer enn et annet med lavere alternativkostnad.

Fra ovenstående kan vi utlede at teorien om komparativ fordel er en forbedring av teorien om absolutt fordel.

Alternativkostnaden i komparative fordeler

Da Adam Smith utviklet konseptet absolutt fordel, sa han at ett land hadde en fordel fremfor et annet hvis det produserte det samme med færre ressurser. Da David Ricardo forbedret det, indikerte det at ikke bare produksjonen av en enkelt vare skulle tas i betraktning, men også hva som var igjen å produsere av andre varer.

Så hvis land A produserer 1 datamaskin på 10 timer og et annet land B produserer 1 datamaskin på 20 timer, så har land A en absolutt fordel fremfor B. Hva om land A produserer 1 datamaskin på 10 timer? timer, ofrer du produksjon av andre produkter?

Med denne forskjellen i betraktning, kommer ikke land til å spesialisere seg på det de er mest produktive i, men i det som gir lavest alternativkostnad. Det vil si hvor de er relativt mer konkurransedyktige.

Eksempel på forskjellen mellom absolutt og komparativ fordel

La oss fortsette med det samme forrige eksempelet. Vi vil ta hensyn til to teknologi- og matsektorer for hvert land (A og B). Teknologisektoren produserer datamaskiner og matsektoren produserer bananer.

Tabellen uttrykker enhetene for arbeidstimer som er dedikert (den eneste faktoren tatt i betraktning) for å produsere 1 datamaskin (teknologi) eller 1 kilo bananer (mat).

Produkt / land TIL B
Teknologi 10 tjue
Fôring 5 8

Tabellen ovenfor forteller oss at land A produserer 1 datamaskin på 10 timer og 1 kilo bananer på 5 timer. Land B produserer på sin side 1 datamaskin på 20 timer og 1 kilo bananer på 8 timer. Land A har en absolutt fordel i både teknologi og mat, da det er i stand til å produsere mer på 1 time. Og den komparative fordelen?

Det første vi skal gjøre er å ta hensyn til forholdene:

  • Teknologi / kraftforhold:
    • Land A -> 10/5 = 2
    • Land B -> 20/8 = 2,5

Forutsatt at byttevilkårene opprettholdes, hvis land A ønsker å produsere en datamaskin til, må det gi opp å produsere 2 kilo bananer. Når det gjelder land B, hvis det ønsker å produsere en datamaskin til, må det gi opp å produsere 2,5 kilo bananer. Dette reflekterer at alternativkostnaden ved å produsere en datamaskin til er høyere for land B, da det må slutte å produsere flere kilo bananer.

Oppsummert i en tabell har vi følgende sammenhenger:

Produkt / land TIL B
Teknologi 2 2.5
Fôring 0,5 0,4

Tabellen ovenfor viser følgende for hvert land:

  • Land A gir opp å produsere 1 datamaskin for å produsere 2 kilo bananer. Og sett fra et annet synspunkt, lar det å slutte å produsere 1 kilo banan øke produksjonen av datamaskiner med 0,5 enheter.
  • Land B gir opp å produsere 1 datamaskin for å produsere 2,5 kilo bananer. Og sett fra et annet synspunkt, lar det å slutte å produsere en kilo banan øke produksjonen av datamaskiner med 0,4 enheter.

Derfor vil land A spesialisere seg på å produsere datamaskiner og land B vil spesialisere seg på å produsere bananer. Så lenge forholdet mellom de to varene handelsmessig forblir mellom 2 og 2,5 datamaskiner per kilo banan.

Fra eksemplet kan vi konkludere med at selv om ett land er mer effektivt enn et annet når det gjelder å produsere en bestemt vare, betyr det ikke nødvendigvis at det skal spesialisere seg på den varen. Dette fordi det kan være enda mer effektivt å utvikle en annen aktivitet.

Basert på konseptet komparative fordeler kan vi også slutte at to land kan handle selv om det ene av dem er mindre effektivt enn det andre i alle sine produksjonsprosesser.