Eurostat

Eurostat er EUs statistiske system som har ansvaret for å sammenstille målinger av et stort antall økonomiske variabler fra medlemslandenes forskjellige statistiske kontorer. På denne måten integreres de i én felles database.

Eurostat

Eurostat, det vanligste navnet på European Statistical Office, er et organ som tilhører EU-kommisjonen med ansvar for å sentralisere og administrere statistiske data for EU. Dens utvikling har gått hånd i hånd med den nåværende union siden dens opprinnelse i forrige århundre.

Denne Luxembourg-baserte institusjonen er i sin tur nyttig for å gi sammenheng og sammenheng til den statistiske metodikken som brukes av medlemslandene i unionen. Dermed har Eurostat etablert seg de siste tiårene som et viktig fellesskapsverktøy når det gjelder å levere europeisk statistikk av ulike kategorier.

Hvilke typer data tilbyr Eurostat?

Dataene som samles inn av Eurostat svarer til behovet for at europeiske myndigheter har elementer av numeriske sammenligninger mellom de forskjellige regionene. Hovedmåleemnene er:

 • Generell og regional statistikk .
 • Økonomi og finans .
 • Befolkning og sosiale forhold .
 • Industri, handel og tjenester .
 • Landbruk og fiske .
 • Utenrikshandel
 • Transportere
 • Miljø og energi .

Hvordan Eurostat fungerer

Den grunnleggende funksjonen til Eurostat er preget av integrering av de forskjellige statistiske institusjonene eller kontorene til fellesskapets medlemmer. Dette konglomeratet danner grunnlaget for European Statistical System (SEE), som garanterer konsistens i den vanlige metodikken for dataene som innhentes.

Eurostats organisasjonskart for ledere er basert på en liste med syv adresser avhengig av aktivitet eller arbeidsomfang.

Eurostats organisasjonskart Hovedemnene som gis statistisk lys i dette organet vil være oppførselen til prisindekser, økonomiske vekstforhold, utviklingen av arbeidsledigheten i de forskjellige landene i EU og mange andre.

Databasene som samles inn er gratis, offentlige og fritt tilgjengelige på forskjellige måter. For eksempel gjennom jevnlig skrevne publikasjoner i form av planer, årsrapporter eller andre elektroniske ressurser.

Eurostats hovedfunksjoner

Denne institusjonen har ansvaret for sammenstilling og strukturering av svært ulike typer data i de ulike målingene som utføres i medlemslandene. På denne måten baserer både disse territoriene og fellesskapets styrende organer sin ulike økonomiske politikk på denne informasjonen. På denne måten tar den vare på:

 • Etabler et felles statistisk rammeverk for alle medlemmer av EU: Eurostat er ansvarlig for å gi et statistisk rammeverk for alle medlemmer. I tillegg gjør den det også for hovedinstitusjonene på fellesskapsnivå, spesielt EU-kommisjonen.
 • Tilby disse databasene på en offentlig og transparent måte: En av Eurostats oppdrag er å tilby en offentlig og pålitelig database. Ikke bare til institusjoner, men til alle typer brukere.
 • Database for Den europeiske sentralbanken (ECB): For å ta korrekte pengepolitiske beslutninger trenger du data. ECB bruker data fra Eurostat for å finne ut hvor den bør rette pengepolitikken. Med andre ord, om det skulle lage en ekspansiv pengepolitikk eller en restriktiv pengepolitikk.
 • Sammenlign regioner eller land: Avledet fra den første funksjonen, er den som skal sammenligne forskjellige økonomier. Med andre ord, ved å tilby et felles statistisk rammeverk kan de økonomiske indikatorene i forskjellige land sammenlignes med mye mer pålitelighet.