Euratom

Euratom er et europeisk offentlig organ som har ansvaret for å koordinere forskningsprogrammer på kjernekraft.

Euratom

Euratom fokuserer spesielt på kjernekraft og tar opp de ulike strategiene for energiutnyttelse og forskning på energikilder av denne art.

Denne europeiske organisasjonen er rettet mot ledelse og juridisk støtte til energitiltak i Europa. Siden starten har den imidlertid vært rettet spesielt mot feltet ikke-fornybare energier.

Når det gjelder kontinental relevans, var Euratom et av de mest bemerkelsesverdige fremskrittene som har skjedd siden Roma-traktatene.

I denne forstand kan opprettelsen av CECA identifiseres som en klar antecedent.

Opprinnelse, historie og relevans for Euratom

Selv om den ikke er direkte avhengig av EU, har den de samme medlemmene, og styres av de samme institusjonene som EU.

Grunnlagt gjennom kunngjøringen av en traktat i 1957, bidro European Atomic Energy Community til å fremme forholdet mellom ulike europeiske territorier.

Sammen med opprettelsen av andre lignende og samtidige plurinasjonale organisasjoner, representerte fødselen av Euratom samholdet mellom atomstrategier i landene på det gamle kontinentet.

Sammen med den progressive konsolideringen av Den europeiske union kvelte det institusjonelt den sosiopolitiske ustabiliteten som eksisterte midt under den kalde krigen.

Euratoms institusjonelle ansvar

Hovedkarakteristikkene til denne organisasjonen går gjennom følgende punkter for å fremheve:

  • Fellesskapets kjernefysiske forvaltning : Sammen med EU-kommisjonen og Joint Research Center tar det for seg slik utvikling og energiovervåking.
  • Spesifikk programmering og europeisk samhørighet : I tråd med forrige punkt har denne institusjonen ansvaret for å overvåke kontrollen av kjernefysisk produksjonsavfall, samt nødvendige sikkerhetsfaktorer i denne industrien.
  • Struktur og spesifikke juridiske rammer : Enhver handling fra Euratoms side har juridisk støtte fra Fellesskapets juridiske sfære.

Alt dette førte, fra det ble født, til opprettelsen og forbedringen av et felles marked, med en meget markert spesialisering innen kjernekraft.

Dette førte til behovet for å utvikle handel med atomkomponenter mellom medlemslandene. Det neste trinnet vil være felles forskning for utvikling av nevnte energiindustri.

Euratom arbeidsveier

Etter opprettelsen og frem til i dag har Euratom etablert seg som hovedansvarlig for energikompetanse i Europa.

Av denne grunn var promotering av atomindustrien som følge av slutten av andre verdenskrig og i ferd med økonomisk vekst en av basene som ble reist fra begynnelsen.

Dermed går den generiske aktiviteten til Euratom gjennom to hovedveier:

  • Dokumentararbeid og forskningsdisiplin : På felt som kjernefysisk (skaffe energi både gjennom fisjon og fusjon) og produktivt ansvar for forårsaket radioaktivitet.
  • Konvergent institusjonell handling : Denne institusjonen samarbeider med andre offentlige organer på europeisk nivå i felles intervensjonsmodeller. Dette gjennom felles strategier med EU.