Dagens rekkefølge

Agendaen er det settet med temaer som vil bli diskutert i et møte. Vanligvis refererer det til arbeidsagendaene til statlige institusjoner, for eksempel parlamentet.

Dagens rekkefølge

Det vil si at dagsorden er listen over saker som skal behandles i en forsamling eller et styre.

Forskjellen mellom agenda og agenda

Før du fortsetter, er det verdt å fremheve forskjellen mellom agenda og agenda, siden de ikke er like og ofte lett forveksles.

På spansk brukes "dagens rekkefølge" for å referere til listen over saker som vil bli diskutert i et møte.

På sin side vil «the order of day» brukes for å referere til listen over gjøremål som leses om morgenen i militærbrakka.

Derfor bør denne viktige nyansen bemerkes, siden vi lett kan bli forvirret.

Eksempel på agenda

For eksempel kan det være at institusjonen som representerer den lovgivende makt (kongressen eller parlamentet) setter debatten om fem lovforslag på sin agenda. Disse vil deretter bli diskutert og deretter lagt til avstemning av parlamentarikerne.

Denne agendaen må svare på de mest presserende spørsmålene. For eksempel i en helsekrise bør debatten om hvilke tiltak som kan settes inn i forhold til helsesektoren prioriteres.

Likeledes er det lovfestede frister. Kongressen kan for eksempel ha en frist for å godkjenne det offentlige budsjettet for neste år. Så du må prioritere det punktet.

Det er verdt å merke seg at agendaen til et parlament vanligvis er definert av styret. Det vil si av parlamentarikerne som er valgt til å presidere over det lovgivende organet. Dette kan selvfølgelig ha sine egne prosedyrer avhengig av det politiske systemet i hvert land.

På samme måte kan det referere til dagsorden på møtet i en utøvende gren, for eksempel Ministerrådet.

Agenda i et møte

Det skal bemerkes at i ethvert formelt møte, for eksempel i en privat institusjon, eller et selskap, er det også en agenda.

Møtet har med andre ord en reiserute som markerer temaene som skal behandles av styret eller møtemedlemmene ved den utnevnelsen, og som kalles det.

Så vi snakker om et konsept som er mye brukt i økonomien og næringslivet. Spesifikt å referere til den reiseruten som skal styre møtet i forhold til temaene som skal diskuteres i det.

Dagsorden i handelsrett

I handelsrett refererer dette konseptet til listen over spørsmål som skal behandles av det tilsvarende organet i et kapitalselskap (type kommersielt selskap der partnerne begrenser sitt ansvar, for eksempel et allmennaksjeselskap eller aksjeselskap) .

Når det gjelder generalforsamlingen, angir den de saker som gyldig kan vedtas.

Dagens orden i hæren

I militsen eller hæren viser det, som vi nevnte innledningsvis, til mandatet som daglig gis til nevnte hær eller tropp. Dette med angivelse av aktivitetene som skal utføres og annen relevant informasjon.

I så fall kan det gis kvelden før for aktiviteter som skal gjennomføres dagen etter.