Caribbean Community (CARICOM)

CARICOM er et fellesskap av karibiske land som fremmer integrasjonsprosessen blant sine medlemsland.

Caribbean Community (CARICOM)

Dette fellesskapet ble opprettet 4. juli 1973, gjennom signeringen av Chaguaramas-traktaten. Grunnstatene til dette samfunnet var:

 • Gammel og skjeggete
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Dominica
 • granat
 • Guyana
 • Jamaica
 • Montserrat
 • Saint Kitts og Nevis
 • St. Lucia
 • St. Vincent og Grenadinene
 • Surinam
 • Trinidad og Tobago.

Strukturen til CARICOM

Fellesskapet styres av to hovedorganer: Konferansen av regjeringssjefer og Fellesskapets ministerråd. Disse utgjør de høyeste forekomstene av enheten. På den annen side vil disse få hjelp av lavere hierarkiske organer:

 • Økonomi- og planrådet.
 • Rådet for handel og økonomisk utvikling.
 • Rådet for utenriks- og samfunnsforhold.
 • Rådet for menneskelig og sosial utvikling.

Dette er organisasjonens besluttende organer. Følgende komiteer er også en del av den, med ansvar for hjelpeorganene:

 • Jussutvalget.
 • Budsjettkomiteen.
 • Komité av sentralbanksjefer.
 • Ambassadørkomiteen.

Til slutt vurderer Chaguaramas-traktaten også andre institusjoner som en del av enhetens organisasjonsstruktur. Hovedsakelig, under figuren av spesialiserte tekniske byråer.

Mål for CARICOM

Hovedmålet med fellesskapet er å fremme regional integrasjon, både økonomisk og politisk. Fremme blokkens samarbeid på offentlige politikkområder frem til utdanning.

Mer detaljert er de spesifikke målene til CARICOM:

 • Forbedre livskvalitet og arbeidsstandarder.
 • Nå full sysselsetting av arbeidsstyrken.
 • Oppnå akselerert økonomisk utvikling og konvergens.
 • Fremme utvidelse av handel og økonomiske forbindelser med tredjestater.
 • Oppnå høyere nivåer av internasjonal konkurranseevne.
 • Å oppnå større multiplikasjonskraft og økonomisk effektivitet for medlemsstatene i deres forhold til tredjestater, grupper av stater og enheter av enhver art.
 • Større koordinering av medlemslandenes utenrikspolitikk og økonomisk (utenriks)politikk.
 • Generere større funksjonelt samarbeid i teknologiske, sosiale og kulturelle spørsmål.

Til slutt planlegger disse målene å nås under prinsippene om ikke-diskriminering på grunn av nasjonalitet. Element av stor betydning for disse landene. Til dette må legges medlemslandenes forpliktelse til å vedta tiltakene som kommer fra blokken. Dette til fordel for felles vekst i regionen.

CARICOM-finansiering

Chaguaramas-traktaten etablerer opprettelsen av Community Development Fund. Dette fondet, med bidrag – i prinsippet – fra medlemslandene, vil stå for tildelingen av finansieringen. Det er imidlertid også fastslått at fondet kan motta tilskudd fra virksomheter i offentlig og privat sektor. Både fra medlemsstatene og fra andre enheter utenfor Fellesskapet.